Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Milstolpe för omvandlingen av Västerbro

Gata med cyklist, gående och bil. Ett ljust, högt hus i bakgrunden
Visionsbild för kvarteret Virket på Västerbro. Illustration: Fojab

Första bostadskvarteret kan snart börja byggas på Västerbro. Nu finns det en antagen detaljplan som innebär en omvandling från verksamhetsområde till drygt 200 nya bostäder och två butikslokaler.

Västerbro ska omvandlas från ett av Lunds äldsta industriområde till en stadsdel med bland annat bostäder, kontor och butiker. Det aktuella kvarteret Virket har Qvantenborgsparken som granne och ligger vid hörnet där Öresundsvägen och Kobjersvägen möts. Planen innehåller cirka 210 bostäder i fyra huskroppar med en relativt sluten innergård. Bostadshusen kommer att vara mellan fyra och sju våningar, lägsta byggnaden är mot Qvantenborgsparken och som högst kommer husen att vara längs Öresundsvägen.

Vid korsningen där Kobjersvägen och Öresundsvägen möts föreslås en liten torgliknande plats. Här planeras två lokaler för butik eller café.

Torgplatsen är tänkt att bli välkomnande med blommor, träd och entréer till lokalerna. Ytan är en av flera planerade mötesplatser på Västerbro.

Vid torgplatsen kommer det även att finnas en öppning till kvarterets innergård. En boendegård för lek och odlingar där familjer kan umgås.

Idag är Västerbro bilvänligt med ovanligt stora gator, men det kommer att förändras. Den nya detaljplanen kompletterar området med en så kallad vistelsegata, där gående och cyklister prioriteras. Bilar och andra fordon kan komma fram, men på de gåendes villkor. Parkeringar göms i ett underjordiskt garage under innergården.

Västerbro kommer successivt att förändras och utvecklas. Några av stadsdelens byggnader kommer att bevaras och förädlas men det befintliga huset från 1956, på hörnet vid Kobjersvägen och Öresundsvägen, kommer att rivas. Behovet av bostäder bedöms som större än värdet i att bevara i det här fallet.

Mer om den nya stadsdelen Västerbro

Uppdaterad:

Dela sidan: