Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lägesbild fredagen den 21 januari med anledning av arbetet med covid-19

Ansträngt läge på kommunens förskolor, en ny möjlighet för gravida lärare att jobba på distans samt ett välkommet tillskott av volontärer som kan bryta isolering och hjälpa medmänniskor under pandemin. Det är några av frågorna som för tillfället hanteras i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

I går torsdag ändrade Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna om att stanna hemma om man själv eller någon i familjen blir sjuk, samt rekommendationerna för PCR-testning vid symtom. Förändringarna syftar till att viktiga samhällsfunktioner ska fortsätta fungera trots en hög samhällsspridning av covid-19. Syftet är också att prioritera testningen för de grupper som behöver dem mest. Lunds kommun arbetar nu med att se över hur de nya riktlinjerna påverkar kommunens verksamheter.

Information om förändringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten – anpassade förhållningsregler och prioriterad testning

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Ansträngt läge i förskolan

Det är ett ansträngt läge på många av kommunens förskolor med en hög frånvaro bland medarbetarna. Avsikten är att hålla förskolorna öppna så långt det är möjligt och medarbetarna gör sitt yttersta för att situationen ska påverka barngrupperna i så liten utsträckning som möjligt.

Läget på förskolorna ser olika ut och möjligheterna i varje verksamhet bedöms dagligen. Det gör att vårdnadshavare kan få frågor eller information från sitt barns förskola kring tillfälliga åtgärder för att underlätta. Det kan handla om sammanslagning av förskolor, anpassning av öppettider eller andra åtgärder beroende på situationen. Vid behov kan förskolor även behöva fråga vårdnadshavare om de har möjlighet att tillfälligt låta barnen stanna hemma.

Möjlighet för gravida lärare att fjärrundervisa ses över

Förutsättningarna för de gravida medarbetare som förbjudits att arbeta på grund av risken för exponering av smitta är nu förändrade med anledning av den omfattande personalfrånvaron inom grundskolan. När det underlättar vid hög personalfrånvaro och förutsättningar och behov i övrigt finns kan det därför komma att bli möjligt för gravida lärare att under kortare perioder tillfälligt undervisa hemifrån via fjärr- eller distansundervisning. Rektorer kommer se över om förutsättningarna som ligger till grund för förbudet i och med bemanningssituationen har förändrats och se om det finns behov av fjärr- eller distansundervisning där den berörda medarbetaren skulle kunna undervisa.

Tack till nya volontärer hos Frivilligkraft

Inom vård och omsorg är läget fortsatt ansträngt på grund av ökad sjukfrånvaro och vab. Vi gör vårt bästa för att våra brukare och kommuninvånare ska få det stöd de behöver, men vill be om förståelse för att vi kan behöva ändra i planerade insatser.

Vi vill rikta ett stort tack till er som gått in och registrerat er som volontärer hos Frivilligkraft. Efter vår förra lägesuppdatering har ett flertal volontärer tillkommit, vilket gör att fler av våra lundabor i behov av stöd kan få hjälp.

Frivilligkraft

Uppdaterad:

Dela sidan: