Länk till startsidan

Markundersökning i kvarteren Stenkrossen/Råbykungen

Onsdagen, den 19 januari, kommer det tas fördjupande markprover i kvarteren Stenkrossen/Råbykungen. Området ska så småningom förtätas med nya bostäder, service och allmänna ytor och markproverna tas nu inför den kommande byggentreprenaden, som är tänkt att starta under senvåren 2022.

Föroreningar i marken

Kvarteren Stenkrossen/Råbykungen är ett gammalt industriområde. Platsen har under lång tid använts för olika ändamål, bland annat som petroleumlager och avlusningsanläggning. Detta innebär att delar av området med största sannolikhet är allvarligt förorenade. Tidigare översiktliga prover har visat på föroreningar i marken. Nu gör vi en fördjupad undersökning för att få en bättre bild av vilka ämnen som finns och hur stora halter det rör sig om. Undersökningen görs inför den kommande saneringen av marken som startar i samband med byggentreprenaden senare under 2022.

Undersökningen görs av kommunens konsult, med en mindre bandvagn som tar markprover på utvalda platser med en speciell borr. Personalen kommer att bära skyddsutrustning för att undvika att komma i kontakt med den förorenade jorden. Provresultaten kommer att senare användas för planeringen av saneringsarbetet.

Byggentreprenaden startar under senvåren

I höstas startade projekteringen av kommunens arbeten för att förbereda kvarteren Stenkrossen/Råbykungen för bostadsbebyggelsen enligt den nya detaljplanen. För att kunna bebygga kvarteren behöver bland annat marken saneras, några byggnader ska rivas, nya ledningar ska byggas.

Projekteringen ska pågå fram till våren 2022. Kommunens konsult kommer då bland annat att inventera de byggnader som ska rivas (gatuköket, lagerlokalen intill Hardebergaspåret, en liten verkstad intill Stenkrossen och en gammal nätstation vid Gylleholmsgatan) samt genomföra geotekniska undersökningar och markmiljöundersökningar.

Under våren kommer vi också att handla upp en byggentreprenör för markarbeten. Entreprenaden är tänkt att starta under senvåren, och pågå fram till våren 2023. Därefter kan husen börja byggas.

Här kan du läsa mer om förtätningen i kvarteren Stenkrossen/Råbykungen.

Uppdaterad:

Dela sidan: