Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lägesbild tisdagen den 18 januari med anledning av arbetet med covid-19

Ansträngt läge på grundskolor och förskolor, risk för försenad sophämtning samt behov av fler volontärer som kan bryta isolering och hjälpa medmänniskor under pandemin. Det är några av frågorna som för tillfället hanteras i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Den ökande smittspridningen av covid-19 ställer Lunds kommuns verksamheter på prov – inte minst de som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån. Kommunen gör löpande anpassningar utifrån rådande personalläge samt föreskrifter och rekommendationer från ansvariga nationella och regionala myndigheter.

Här kan du läsa löpande nyheter från Lunds kommun med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Volontärer behövs för att hjälpa till och bryta isolering

Just nu finns det många i behov av stöd som vänder sig till Frivilligkraft - men det behövs fler volontärer som kan hjälpa sina medmänniskor. Många av de som hör av sig till Frivilligkraft är oroliga för smitta eller sitter i karantän.

Frivilligkraft är utvecklat av Lunds kommun och samlar volontäruppdrag för att göra det enklare att hjälpa till. Genom en app samlas uppdrag in från privatpersoner samt kommunala och idéburna verksamheter.

Alla nya volontärer registrerar sig med Bank-ID och går själva in i webbappen och väljer vilka uppdrag de vill engagera sig i.

Frivilligkraft

Ansträngt läge i förskola och grundskola

Inom förskola och grundskola är läget generellt ansträngt på grund av hög personalfrånvaro. I dag tisdag har 21 klasser från förskoleklass upp till årskurs 6 fjärr- eller distansundervisning, till följd av bekräftad smitta. Besluten har fattats i enlighet med Smittskydd Skånes rekommendationer och kommunicerats till berörda vårdnadshavare via Unikum.

Vad gäller förskolorna har genomförda åtgärder och anpassningar inneburit att samtliga verksamheter än så länge kan hålla i gång sina verksamheter.

På grund av den ansträngda personalsituationen vill vi vill uppmärksamma vårdnadshavare inom förskola och grundskola om vikten av att barnen de stannar hemma om de är sjuka. Detta för att minska risken för spridning av såväl covid-19 som RS-virus, influensa och andra förkylningar.

Distansundervisning för ett fåtal gymnasieklasser

På gymnasieskolorna, Internationella grundskolan (ISLK) och komvux är situationen förhållandevis lugn. I nuläget är det ett fåtal klasser eller grupper på Spyken, Vipan, Polhemskolan och ISLK som tillfälligt har gått över till distansundervisning.

Trängselkontroller på serveringsställen

För att förhindra spridning av covid-19 gäller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som reglerar bland annat smittskyddsåtgärder, tillsyn och påföljder. Det är miljönämnden i Lund som utövar tillsyn enligt denna lag (trängselkontroll). Miljönämnden kan besluta om att förelägga eller förbjuda verksamheter om de inte uppfyller kraven i denna lagstiftning.

Sedan tidigare finns gällande föreskrifter från Folkhälsomyndigheten men i och med den ökande smittspridningen gäller sedan den 12 januari ytterligare föreskrifter:

  • Du som driver ett serveringsställe ska se till att antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer.
  • Om ett sällskap uppgår till fler än åtta ska du som driver serveringsstället dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje.
  • Du som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 23 och 05.
  • Ett serveringsställe får hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

Risk för försenad sophämtning

Hög frånvaro på renhållningsverket på grund av pandemin innebär att kärltömningar samt containerverksamhet kan dras med förseningar upp till någon dag. Även hämtning av grovsopor kan försenas.

Uppdaterad:

Dela sidan: