Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så nöjda är lundaborna enligt SCB:s medborgarundersökning

Panorama Lund
Enligt SCB:s medborgarundersökning är kommuninvånarna i Lund nöjda.

Lundaborna är mycket nöjda med Lunds kommun som plats att bo och leva i. Det visar resultatet från Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, som genomförts under hösten.

SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av kommunerna och skickades i år till 1 600 slumpvis utvalda lundabor, varav 41 procent besvarade enkäten. Här fick de bedöma vad de tycker om kommunen utifrån en rad olika områden, som exempelvis skola och omsorg, boende, samhällsservice, kulturliv och idrott.

– Det är verkligen ett glädjebesked att lundaborna är bland de nöjdaste i landet och att våra förskolor och skolor utmärker sig med så pass hög kvalitet. Det gör att väldigt många rekommenderar sina vänner och bekanta att flytta till Lund, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

96 procent av de svarande i SCB:s undersökning tycker att Lunds kommun är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva i. Det är bättre än genomsnittet för Sveriges samtliga kommuner som är 92 procent positiva. 83 procent av medborgarna kan rekommendera andra som inte bor i Lunds kommun att flytta till kommunen. Även det är högre än genomsnittet för Sveriges kommuner där 62 procent är positiva.

– Jag vill passa på att tacka alla lundabor som tagit sig tid att svara på enkäten. Era åsikter är viktiga, både vad gäller kommunens utvecklingsområden och det som redan fungerar bra, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lund.

Fakta SCB:s medborgarundersökning i Lunds kommun

  • SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna.
  • Årets enkät skickades till 1 600 Lundabor (41 procent besvarade enkäten) som fick bedöma vad de tycker om Lund kategoriserade i följande områden: skola och omsorg, boende och boendemiljö, lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, samhällsservice, resor och kommunikationer, bibliotek, kulturliv och mötesplatser, idrott, motion och friluftsliv, underhåll av den offentliga miljön, trygghet i samhället, klimat- och miljöarbete, bemötande, information och inflytande i kommunen, jämlikhet och integration, förtroende och allmänna frågor om kommunen.
  • Resultatet visar att 96 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva i. Genomsnittet för Sveriges samtliga kommuner är lägre, 92 procent.
  • 83 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Genomsnittet för Sveriges kommuner är lägre, 62 procent.
  • 89 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Genomsnittet för Sveriges kommuner är lägre, 81 procent
  • 26 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Genomsnittet för Sveriges kommuner är lägre, 19 procent.
  • Undersökningen är förändrad sedan tidigare år vilket gör att resultatet inte går, på ett enkelt sätt, att jämföra med resultaten från tidigare år.

Här kan du läsa mer om SCB:s medborgarundersökning

Gillar du siffror? På våra sidor fakta om Lund hittar du mer data

Uppdaterad:

Dela sidan: