Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lägesbild fredagen den 14 januari med anledning av arbetet med covid-19

Ansträngt läge inom vård- och omsorgs verksamheter, begränsat antal gäster vid borgerliga vigslar och anpassningar efter de nya nationella åtgärderna. Det är några av frågorna som hanterats under fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Den 12 januari 2022 infördes nya åtgärder i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. De omfattar bland annat begränsningar vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Åtgärderna bedöms av Folkhälsomyndigheten i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. Lunds kommun gör löpande anpassningar utifrån de nationella åtgärderna. På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vad som gäller just nu.
Folkhälsomyndigheten

Ansträngt läge inom vård- och omsorg

Lunds kommun följer sjukfrånvaron i samtliga av våra kommunala verksamheter. Inom vård och omsorg är läget just nu ansträngt på grund av ökande sjukfrånvaro och vab bland personal. Vi gör alltid vårt bästa för att våra brukare och kommuninvånare ska få det stöd de behöver, men vill be om förståelse för att vi kan behöva ändra i planerade insatser. En extra försiktighetsåtgärd som görs inom vård- och omsorgsverksamheterna är att personal bär både visir och munskydd vid patient/brukarnära vård. Vi vill påminna om att det finns extra stöd för att minska ensamhet och underlätta vardagen i läget vi befinner oss i:

  • Frivilligkraft – erbjuder stöd via volontärer om du tillfälligt behöver extra hjälp med att exempelvis handla. Telefon: 046-359 48 72.
  • Digitala träffpunkten – erbjuder underhållning online. Digitala träffpunkten finns på kommunens hemsida, Youtube och Facebook. Be gärna vår personal om hjälp att hitta dit.
  • Anhörigcenter – erbjuder stödsamtal via telefon och Skype för dig som vårdar eller stöttar en närstående. Telefon: 046-359 82 40
    Telefontid: Måndag – torsdag, kl 9 – 11.

Tänk på att undvika trängsel när du besöker våra öppna verksamheter så som Träffpunkter för seniorer och lunchrestauranger för pensionärer.
Läs gärna mer om våra verksamheter

Förseningar av soptömning kan förekomma

Effekter av pandemin gör att sjukfrånvaron ökat även på renhållningsverket. Detta kan göra att tömningar försenas under dagen eller behöver skjutas upp till nästkommande dag. Detta kan även drabba hämtning av grovsopor. Vid längre förseningar kommer vi meddela via kommunens servicemeddelande på lund.se. Vi ber om förståelse för detta!

Verksamheter inom kultur- och fritidsområdet påverkas av de nya åtgärderna

Lunds kommun följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer och anpassar kontinuerligt verksamheterna efter rådande åtgärder. Inom kultur- och fritidsområdet innebär det bland annat att:

  • Stadsteatern anpassar sina föreställningar för att kunna möta de nya kraven på avstånd och besöksmängd. De föreställningar som sålt biljetter utifrån tidigare restriktioner kommer antingen att flyttas fram eller ställas in.
  • De grupper som bedriver verksamhet på Stenkrossen uppmanas att anpassa sin verksamhet i enlighet med de nya restriktionerna.
  • Kommunens bibliotek är att betrakta som ”samhällsviktig verksamhet” och är därmed undantagna från de nya restriktionerna om 10 kvadratmeter per person. Biblioteksbesökare uppmanas ändå att planera sina besök och att undvika trängsel i lokalerna. å nästan alla kommunens bibliotek finns nu en "trafikljus" vid entrén. Om den visar rött är det för tillfället fullt i lokalen utifrån restriktionerna. Du bör då vänta tills att någon lämnar biblioteket, innan man går in. Är det grönt ljus är välkommen in. Systemet är till för att motverka att maxantalet överskrids och för att undvika trängsel.

Anpassningar inom kommunens skolor

Lunds kommuns grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningen bedriver undervisning på plats i skolornas lokaler. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022. Detta gäller även vuxna elever som går på Komvux och SFI.

Kontinuerlig dialog sker med Smittskydd Skåne. Enstaka klasser eller årskurser kan vid behov gå över till fjärr- eller distansundervisning under en begränsad tid.

Öppet hus och skuggningar i skolornas lokaler inför gymnasievalet 2022 är för tillfället inställda. Nya elever och vårdnadshavare är välkomna att ta del av digitalt öppet hus på gymnasieskolornas webbsidor.
Öppet hus på gymnasieskolorna

Begränsat antal gäster vid borgerliga vigslar

För att minska risken för smittspridning har vi beslutat att begränsa antalet gäster vid de borgerliga vigslarna. Under januari och februari kommer endast vigselparet och de två vittnena att få närvara vid vigseln. Eventuella gäster får möta upp utanför Rådhuset.

Borgerlig vigsel

Uppdaterad:

Dela sidan: