Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Högt betyg för ny färdtjänst

Färdtjänstchef Per Tranström vid ett av Telepass specialfordon för färdtjänsttransporter.
Enhetschef Per Tranström vid ett av Telepass specialfordon.

Kvalitetsmätning för färdtjänstresor gjorda under det sista kvartalet 2021 visar på en kraftig uppgång sedan den nya entreprenören tog över den 1 oktober. Flera parametrar visar att resenärerna är mer nöjda än tidigare, framför allt med förarnas bemötande. Även det totala betyget har gått upp.

Den nationella kvalitetsmätningen Anbaro ger både ett resultat för den egna kommunen och en jämförelse med andra regioner och kommuner. Det samlade betyget för en färdtjänstresa i Lunds kommun var 90% under årets sista kvartal, endast en procentenhet under rikssnittet och betydligt högre än till exempel Skånetrafiken (80%) och Malmö stad (82%).

Högst betyg för färdtjänsten i Lunds kommun fick bemötande från färdtjänstförarna (95%), följt av bemötande vid beställning (93%) och punktlighet (93%). Enligt avtalet med Lunds kommun innebär det goda resultatet en bonus till entreprenören Telepass/DRT Solutions som incitament för ytterligare förbättringar.

Per Tranström är färdtjänstchef i Lunds kommun:
- Det är ett mycket bättre resultat än väntat eftersom vi brukar räkna med sex månader innan en ny entreprenör är fullt inkörd, och det ger oss ett gott utgångläge inför det nya året. Jag vet dessutom att det har skett en stor förbättring för resor som bokats inom olika former av omsorgsverksamhet, men som inte ingår i mätningen.

Färdtjänst i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan: