Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sökes: Feriepraktikplatser till lundaungdomar under sommaren 2022

Feriepraktik tjejer arbete

Hjälp oss att ge fler lundaungdomar en lärorik sommar då de får möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet!

För att förebygga en ökande ungdomsarbetslöshet kan privata företag, föreningar, kommunala bolag och förvaltningar erbjuda feriepraktikplatser. Kommunen står för halva respektive hela lönekostnaden för företag och föreningar.
Kommunal feriepraktik innebär att en ungdom erbjuds en plats sex timmar om dagen i tre veckor. Platserna erbjuds i första hand till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.

Anmäl till oss hur många ungdomar din organisation kan ta emot, snarast möjligt men senast den 28 februari 2022.

Läs mer och anmäl platser på lund.se/erbjudplats

Uppdaterad:

Dela sidan: