Länk till startsidan

”Min kunskap har jag fått efter många möten med utsatta människor”

Kerstin Holmberg håller i diplom och blombukett.
Kerstin Holmberg, samordnare på Kriscentrum, har tilldelats ett av Lunds kommuns medarbetarpriser 2021 för sin stora kunskap om våld i nära relationer, som hon under många år arbetat med att sprida både inom och utanför vår organisation.

På 1980-talet var Kerstin Holmberg aktiv i en av landets första kvinnojourer här i Lund. 40 år senare får hon medarbetarpriset för sin stora kunskap om våld i nära relationer, som hon under många år arbetat med att sprida både inom och utanför vår organisation.

– Den kunskap jag har om våld i nära relationer har jag fått efter att under många år ha arbetat nära utsatta människor, med behandling, säger Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer inom Lunds kommun. De utsatta personerna jag mött har lärt mig vad det är som är viktigt och var det verkligen behövs hjälp. Det är anledningen till att jag fortfarande har mitt kontor här på Kriscentrum.

Kerstin hade redan arbetat inom socialtjänsten i Lund under många år när Kriscentrum startades för 20 år sedan. Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Kerstin som samordnare mot våld i nära relationer, övergripande inom Lunds kommun, men har fortfarande kvar sin bas på Kriscentrum i södra Lund.

– Det var verkligen fantastiskt att vi lyckades få med oss alla kranskommunerna i starten och den fortsatta driften av Kriscentrum, menar Kerstin Holmberg. Det var en av de första i landet och kom till när fler och fler började inse att våld i nära relationer är ett alldeles eget problemområde. Tidigare hade vi inget samlat stöd att erbjuda dem som utsattes för våld.

Under åren som gått har Kerstin deltagit i många samarbeten både regionalt och nationellt för att öka kunskapen om våld i nära relationer. Men varifrån kommer drivkraften?

– Någonstans handlar det om att jag tidigt uppmärksammade kvinnors utsatthet och mäns makt över kvinnor, säger Kerstin Holmberg. Därför har jag arbetat hela mitt vuxna liv för att se till att det inte behöver vara så.

Öka medvetenheten om våld i nära relationer

Under årens lopp har hon arbetat hårt för att öka medvetenheten kring frågan på andra arenor och forum än den tidigare var synlig i.

– Jag har hela tiden erbjudit mig att komma och bidra med min kunskap, så snart det funnits möjlighet, säger Kerstin Holmberg. Inom media och politiken har frågorna uppmärksammats mer och mer. De senaste åren har våld i nära relationer uppmärksammats mer även inom högskolor och universitet och fått en tydligare plats inom utbildningarna.

Så här, ett knappt år innan Kerstin går i pension, känns medarbetarpriset som en fin avslutning.

– Det är en jättefin uppmuntran, säger Kerstin Holmberg. Men jag känner mig verkligen inte färdig med frågorna. Jag är fortfarande lika intresserad, även om jag inte vet exakt hur jag ska ta det vidare när jag avslutar min tjänst på Lunds kommun nästa år.

Kerstin är en av vinnarna av Lunds kommuns medarbetarpriser 2021

Medarbetarpriserna delas ut för att särskilt lyfta goda initiativ som leder till smartare användning av organisationens resurser. De sammanlagt sex priserna tar fasta på nyckelorden i visionen – kunskap, innovation och öppenhet – och förhållningssätten lyssna, lära och leda.

Uppdaterad:

Dela sidan: