Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny taxa för förskola och fritids

Barn hoppar hage

Avgiften du betalar för barn som går på förskola eller fritids är baserat på hushållets inkomst. Det finns ett inkomsttak och en högsta avgift per barn, som Skolverket beräknar varje år. Nu justeras avgifterna för 2022.

Nya inkomsttaket

Inkomsttaket för 2022 höjs den 1 januari 2022 till 52 410 kronor per månad (taket 2021 var 50 340 kronor).

Avgiften för förskola och fritids baseras på en procentsats av hushållets avgiftsgrundande inkomst* upp till inkomsttaket.

Högsta avgift från hushåll som betalar maxtaxa ökar med 62 kr/månad.

Du hittar all information om avgifter och vad varje barn betalar, beroende på ålder och eventuella syskon på vår webb.

Avgifter förskola och fritids

*Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är dina beskattningsbara inkomster som till exempel lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Uppdaterad:

Dela sidan: