Länk till startsidan

Lägesbild torsdagen den 16 december med anledning av arbetet med covid-19

Drönarbild Lund

150 handlare anslutna till kommunens digitala presentkort och ett nytt vaccinationstillfälle för elever mellan 12-15 år erbjuds på kommunens grundskolor. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Tre grundskolor har just nu klasser med fjärrundervisning

Antalet kända bekräftade smittade barn/elever inom Lunds kommunala förskolor och grundskolor ökar i takt med den ökade samhällsspridningen. Just nu har några klasser i årskurs F-6 på olika skolor fjärr- eller distansundervisning till följd av smitta.
De skolor som just nu har fjärrundervisning för någon av skolans klasser är:

  • Häckebergaskolan
  • Genarps skola
  • Kulparkskolan

Alla skolor i Lund är väl förberedda för att snabbt gå över till undervisning på distans när det behövs. Vid beslut om fjärr- eller distansundervisning får vårdnadshavare information via skolornas informationssystem Unikum.

Nytt vaccinationstillfälle erbjuds på skolorna

Samtliga elever i åldern 12–15 år i Lunds kommunala grundskolor har nu erbjudits två tillfällen för vaccination mot covid-19. Ytterligare ett vaccinationstillfälle kommer att erbjudas på skolorna under vecka 2–3.

Vädjan om att se över behovet av plats i förskola och fritids under jullovet

För att underlätta under jul och nyår vädjar Lunds kommunala förskolor och fritidshem till vårdnadshavare att se över behovet av plats under perioden. Erfarenheten visar att inte alla som anmält behov kommer behöva sin plats på förskolan eller fritidshemmet under jullovet. Genom att vårdnadshavare en extra gång ser över behovet under jul och nyår så kan fler medarbetare få den vila de behöver i jul.

Digitalt presentkort för medarbetare att nyttja i Lund

Även 2021 har varit extraordinärt år präglat av pandemin för alla medarbetare i Lunds kommun. Som tack får stora delar av kommunens medarbetare ett digitalt presentkort på 600 kronor som kan användas i det lokala näringslivet i Lunds kommun. Presentkorten kommer att börja delas ut till medarbetarna den 15 december 2021 och presentkorten kommer att vara giltiga fram till och med 30 juni 2022. I år är 150 handlare med.

Vaccinationskrav vid nyanställning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 december att införa vaccinationskrav vid nyanställning i verksamheter där berättigat syfte föreligger för att begränsa smittspridningen av covid-19.

Det kan till exempel handla om verksamheter som arbetar med de sköraste brukarna och har behov av att enbart vaccinerade medarbetare ska nyanställas. Vaccinationskravet måste föregås av en noggrann bedömning av respektive förvaltning i Lunds kommun. För Lunds kommuns del innebär beslutet om vaccinationskrav vid nyanställning att alla förvaltningar nu ansvarar för att beslutet verkställs så snart som möjligt.


Följ de senaste rekommendationerna

Under förmiddagen höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff med anledning av den tilltagande smittspridningen och den ökade belastningen på vården. På eftermiddagen hölls ytterligare en pressträff, då med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om covid-19-läget i Sverige.

En rad nya rekommendationer för att förhindra smittspridning presenterades under torsdagen den 16 december, däribland krav på covidbevis för alla nordiska länder och nya rekommendationer för större cuper och läger. Ytterligare åtgärder kan komma att presenteras inom kort. Lunds kommun följer noga de nationella rekommendationerna och summerar nu vad de nya åtgärderna innebär konkret för våra verksamheter.

Alla har ett eget ansvar för att förhindra smittspridning. Håll dig uppdaterad här:
De senaste rekommendationerna finns att läsa på folkhälsomyndighetens hemsida.

Samlad information från kommunen om covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om Lunds kommuns hantering av covid-19 finns.

Uppdaterad:

Dela sidan: