Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tvärflöjtens förskola flyttar till nya lokaler i kvarteret Revingelyckan vid Hardebergabanan

Vid Barn- och skolnämndens sammanträde den 14 december fattades beslutet att flytta Tvärflöjtens förskola till nya förskolelokaler i kvarteret Revingelyckan. Flytten till de nya förskolelokalerna är planerad att ske våren 2022.

Barn- och skolförvaltningen har i arbetet följt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess vilket bland annat innebär att dialog har förts med berörda vårdnadshavare inför beslut.

Inflyttning är planerad våren 2022.

Tvärflöjtens förskola

Uppdaterad:

Dela sidan: