Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arkeologisk undersökning i Södra Sandby

Utanför Södra Sandby utförs just nu grävningar i samband med en arkeologisk undersökning. Anledningen till undersökningen är den våtmark som Kävlingeåns vattenråd kommer att anlägga i området under 2022. Undersökningen sker genom att grunda remsor grävs för att finna eventuella föremål. Man kommer även att undersöka området med metalldetektor.

Tidigare fynd i området

I närområdet har man tidigare funnit fornlämningar i form av tre bosättningar, föremål från stenåldern och inne i samhället har man även funnit en vikingatida silverskatt. Området där våtmarken ska anläggas var tidigare varit våtmark innan man dikade ut för att odla marken – just i våtmarker finns extra goda förutsättningar för att göra spännande fynd!

Förbipasserande som har frågor om undersökningarna är välkommen att prata med de som sköter metalldetektorerna. Undersökningsarbetet kommer att pågå under december.


Mer läsning om våtmarksprojektet

Uppdaterad:

Dela sidan: