Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund signerar nytt klimatkontrakt

Idag signerade kommunstyrelsens ordförande ett förnyat kontrakt inom det nationella initiativet Klimatneutrala städer 2030. Sammanlagt är det nu 23 svenska städer som åtagit sig att påskynda arbetet mot klimatneutralitet.

Bild på när kommunstyrelsens ordförande skrivit på kontraktet
Kommunstyrelseordförande Philip Sandberg (L) signerar klimatkontraktet.

Kontraktet skrivs under av Lunds kommun, det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och myndigheterna:

  • Energimyndigheten
  • Vinnova (Verket för innovationssystem)
  • Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
  • Tillväxtverket
  • Trafikverket

I kontraktet skriver samtliga parter under gemensamma åtaganden som gäller för det kommande året. Kontraktet uppdateras och förnyas därför årligen. Den första versionen av kontraktet upprättades förra året men förnyas nu och gäller för år 2022.

Årets viktigaste uppdateringar är att Trafikverket är en ny motpart i kontraktet och att flera mål från Lunds nya program för ekologisk hållbar utveckling 2021–2030 har skrivits in. I kontraktet går det även att hitta avsiktsförklaringar om Lunds kommuns arbete med innovation, finansiering och samverkan med andra aktörer för att nå målet om klimatneutralitet.

Lunds klimatkontrakt Pdf, 711 kB.

Viable Cities

Lunds klimatkontrakt är en del i ett nationellt initiativ samordnat av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I år kommer sammanlagt 23 kommuner skriva under en ett klimatkontrakt eller en avsiktsförklaring om ett kontrakt med sina respektive lokala klimatåtaganden. På Viable Cities hemsida går det att läsa mer om vilka dessa kommuner är, vilka från myndigheterna det är som skriver under, arbetets koppling till EU och mycket mer.

Viable Cities och Klimatneutrala städer 2030

Projektet Klimatneutrala Lund 2030

Klimatneutrala Lund 2030 är ett projekt i Lund som under hösten gått in i en ny fas – med nya medel och nya planer för den påbörjade treåriga projektperioden. Projektet ämnar påskynda klimatarbetet inom frågor som berör mobilitet, energi och konsumtion. Inom ramen för fas två har kommunen valt att ingå i samarbete med Lunds universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturskyddsföreningen, Circle Center, med flera.

Läs mer om projektet Klimatneutrala Lund 2030

Lunds klimatmål

Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling innehåller bland annat den övergripande målsättningen att Lund år 2030 är en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.

Ta reda på vilka klimatmål som finns i Lund

Kontakt

Kontakta projektledare Thea Ohlander Arfwidsson om du är nyfiken på att veta mer om Lunds klimatkontrakt eller Klimatneutrala Lund 2030.
Telefonnummer: 046-359 43 07
E-post: thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: