Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hur ska Hasslemölla gård användas?

Lunds kommun har köpt in Hasslemölla gård med tillhörande mark öster om Veberöd. Marken ska användas för natur- och fritidsändamål men det finns ännu inget beslut om hur gårdsbyggnaderna ska användas. I december 2021 arrangeras en workshop där kommunen tillsammans med specialister och lokala aktörer tar fram förslag på hur gården kan användas.

Workshopen genomförs i två steg. Den 13 december samlas deltagare från bland annat kommunen, Kulturen, byalaget och företagsföreningen för att ta fram förslag som skickas vidare till en lokal referensgrupp för omröstning. Den 16 december samlas gruppen igen, förstärkt med specialistkunskap, för att arbeta vidare med de alternativ som fått flest röster och för att belysa ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt. En rapport med olika förslag tas fram och redovisas för kommunens tekniska nämnd under våren 2022.

En gård med tre hus formade som ett U med gräsmatta i mitten, omringad av skog.
Hasslemölla gård
Karta med Hasslemölla gård markerad
Kartbild med Hasslemölla gård markerad

Bakgrund

Hasslemölla med Skogsmöllebäckens dalgång ligger i Veberöds östra del. Både landskapet och gårdsmiljön har ett stort natur-och kulturhistoriskt värde. Hasslemölla, finns omnämnd redan på 1500-talet och var i bruk in på 1920-talet. Möllan arrenderas och sköts av Torna Härads Hembygdsförening medan övriga gårdsbyggnader är obebodda och i dåligt skick. Lunds kommun köpte de båda samtaxerade fastigheterna Hasslemölla 1:1 och Veberöd 8:30 under 2020. Delar av jordbruksmarken arrenderas ut.

Uppdaterad:

Dela sidan: