Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lägesbild tisdagen den 7 december med anledning av arbetet med covid-19

Tre skolklasser i grundskolan har övergått till distansundervisning, samtliga särskilda boenden för äldre är färdiga med den tredje vaccinationsdosen och Lunds kommun fortsätter att uppmana alla att följa myndigheternas råd och rekommendationer för att minska smittspridningen. Det är några av frågorna som hanterats under tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

Drönarbild Lund

Tre grundskolesklasser har övergått till distansundervisning

Just nu har tre kommunala grundskoleklasser gått över till distansundervisning, eftersom att flera elever i klasserna konstaterats vara smittade med covid-19.

Det handlar om en klass i årskurs tre på Häckebergaskolan och två klasser i årskurs två på Vegalyckan. Beslutet om fjärr- eller distansundervisning fattas av barn- och skolnämndens presidium efter en rekommendation av Smittskydd Skåne.

För tillfället bedrivs närundervisning både inom övriga grundskolor och gymnasieskolor, komvux, modersmålsundervisningen och internationella grundskolan. Vi har god beredskap för att hantera såväl större utbrott som enskilda fall. Alla skolor följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter att tillämpa förebyggande åtgärder för att hålla nere smittspridningen.

Det här gäller för årets lucia och julavslutningar på skolorna

Julavslutningarna och lucia på skolorna kommer även i år att firas i mindre sammanhang och utan vårdnadshavare eller andra anhöriga. Detta efter att Smittskydd Skåne mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället avrått från att samla olika barn- och elevgrupper för dessa aktiviteter.

Lunds kommuns alla förskolor och skolor kommer att göra sitt yttersta för att det trots detta ska bli ett fint minne för barn och elever.

Kommunfullmäktige ställer om till digitalt sammanträde

I vanliga fall sammanträder fullmäktiges 65 ordinarie ledamöter och 36 ersättare på plats. Den 15 december kommer kommunfullmäktige att hållas helt digitalt. Beslut om huruvida sammanträdena i kommunfullmäktige ska hållas fysiskt eller på distans kommer framöver att fattas inför varje sammanträde utifrån rådande smittspridning i samhället.

Lunds kommun har sedan tidigare genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa de system och rutiner som behövs för att kunna genomföra den här typen av möten på distans. Fullmäktige är som vanligt offentligt och för de Lundabor som önskar följa sammanträdet går det att se via webbsändning.

Vaccinationsstatus inom vård- och omsorg

Det finns inga smittade brukare på särskilda boenden för äldre och boenden är färdiga med vaccinationsdos tre. Nyinflyttade brukare får löpande erbjudande om att vaccinera sig. Även personer med hemsjukvård, korttidsvård och växelvård har erbjudits en tredje vaccination och nya brukare blir även där löpande erbjudna en tredje vaccinationsdos.

Vård- och omsorgsförvaltningen förbereder sig för att kunna hantera eventuell ökad smittspridning av covid och större personalbortfall.

Evenemang i vinter

Vinterlund vill erbjuda trevliga arrangemang som sprider glädje och gemenskap, något vi tror behövs särskilt mycket under rådande läge och som vi alla längtat länge efter. Om vi alla hjälps åt att ta ansvar tror vi att vi kan fortsätta skapa fina stunder för alla lundabor och besökare. För evenemang som ingår i Vinterlunds program kommer det att finnas information om vad som gäller vid respektive programpunkt i evenemangskalendern, som finns länkad via vinterlund.se.

När det gäller andra arrangörers evenemang, vars biljetter säljs av Visit Lund, är dessa uppdaterade med information om krav på vaccinationsbevis.

För mer information om vad som gäller kring vaccinationsbevis, läs mer hos Ehälsomyndigheten

Nya rekommendationer från den 8 december

Under eftermiddagen höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff där nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 presenterades. Åtgärderna rör bland annat att arbetsgivare ska möjliggöra för att anställda i viss mån arbeta hemifrån och vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd på arbetsplatsen. De nya rekommendationerna ska börja gälla redan från imorgon den 8 december. Lunds kommun ska nu summera vad åtgärderna innebär konkret för våra verksamheter.

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning.
De senaste rekommendationerna finns att läsa på folkhälsomyndighetens hemsida.

Samlad information från kommunen om covid-19

Dessa lägesbilder skickas när ny information om kommunens hantering av covid-19 finns.

Uppdaterad:

Dela sidan: