Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vaccinationsbevis vid våra större uppspel

Många av Kulturskolans elever brukar framträda på olika avslutningskonserter och uppspel i samband med julen. En del av dessa uppspel sker inför stor publik och en del av dem ges i mindre sammanhang. Det här gäller för publiken vid de olika typerna av uppspel.

Det har nu fattats beslut om att det går bra att hålla större offentliga föreställningar och allmänna sammankomster för publik som kan uppvisa vaccinationsbevis. Kulturskolan kommer därför att genomföra våra uppspel och konserter som planerat, och vid de större kolla vaccinationsbevis vid insläppen.

Större evenemang, fler än 100 i publiken

Alla över 18 år behöver visa giltigt vaccinationsbevis och legitimation för att komma in. Barn behöver inte visa vaccinationsbevis. Det är bara vaccinationsbevis som gäller. Det kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test.

För att undvika trängsel och långa köer i insläppet ber vi er att komma i god tid till föreställningarna. Ha vaccinationsbevis och legitimation tillhands i insläppet. Hjälp gärna dina anhöriga med de digitala lösningarna vid behov – värdarna kan inte leta i mobiler efter beviset.
Personer över 18 år som saknar vaccinationsbevis kommer inte att kunna släppas in.

Mindre evenemang, färre än 100 i publiken

Vid de allra flesta av våra avslutningar och konserter för föräldrar och släkt blir man inte fler än 100 i publiken. Därför behövs då inga vaccinationsbevis enligt gällande nationella riktlinjer. I vissa fall kan det bli aktuellt att begränsa hur många gäster varje elev kan bjuda in för att uppnå lämpligt publikantal. Varje lärare kommer att informera sina elever om vad som gäller för deras undervisning och uppspel. Vi kommer givetvis som vanligt att undvika trängsel och nära kontakt.

Frågor och svar:

Vem ska visa beviset?

Alla som vill vara publik på evenemanget och som är över 18 år behöver visa giltigt vaccinationsbevis och legitimation för att släppas in. Barn under 18 år behöver inte visa vaccinationsbevis.
Personal på Kulturskolan behöver inte visa vaccinationsbevis. Arbetsgivare har inte rätt att begära vaccinationsbevis av sina medarbetare när de är på jobbet.

Vad händer om jag inte har vaccinationsbevis?

Personer över 18 år utan vaccinationsbevis släpps inte in på evenemanget.

När är man vaccinerad och kan få bevis?

Vaccinerad är man efter att ha tagit minst två doser. Se nedan för info om hur man skaffar beviset.

Jag har haft covid, men är inte fullvaccinerad än, kan jag komma in utan vaccinationsbevis då?

Nej, vaccination kommer vara förutsättningen för ett bevis och för insläpp på evenemanget. Det kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller ett negativt provsvar!

Hur skaffar man vaccinationsbevis?

Om du är vaccinerad men ännu inte skaffat ett vaccinationsbevis finns information här:
E-hälsomyndigheten

Hur funkar det när jag visar vaccinationsbeviset?

Vaccinationsbeviset kommer i ett fysiskt brev eller i ett e-brev och kan laddas ner till mobilen, t.ex. i Kivra eller appar. I det finns en QR-kod som visas upp i insläppet. QR-koden kan enkelt scannas och avläsas med vanliga mobiler via en app.

Hur går det till att kolla vaccinationsbevis?

Värdar kommer att kolla giltigt vaccinationsbevis och legitimation vid insläppet. Det görs genom att de med en app i sina mobiler (som håller på att utvecklas under denna vecka av DIGG-myndigheten) scannar QR-koden på varje vaccinationsbevis och då kan läsa av personnummer, vaccinationsstatus, att beviset är giltigt, samt kollar legitimationen.

Hur gör jag för att få ett vaccinationsbevis?

 • Vaccinera dig. Inom sju dagar rapporteras vaccinationen in till Nationella vaccinationsregistret.
 • Logga in med e-legitimation på
  covidbevis
 • Hämta, skriv ut eller spara ditt vaccinationsbevis. När du har hämtat beviset skickas det även automatiskt till din digitala brevlåda, om du har en sådan.
 • Det tar ett antal dagar (högst sju dagar) efter vaccinering innan du kan hämta ut ditt vaccinationsbevis. Det beror på att den som utfört vaccineringen ska hinna lägga in uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret.
 • Du kan hämta vaccinationsbevis till dina barn på
  covidbevis
  Barn som har fyllt 16 år och har e legitimation kan själva hämta sitt covidbevis.
  Källa: DN och E-hälsomyndigheten.

Detta gäller Kulturskolans undervisning:

 • Liksom tidigare ska man förstås alltid stanna hemma om man känner sig krasslig, och tänka på att hålla smittsäkra avstånd på lektionen.
  För att minimera risken för smittspridning gäller följande i undervisningen:
  Endast friska elever ska komma till lektionen i Kulturskolans lokaler. Meddela din lärare vid frånvaro.
 • Om en elev som deltagit i undervisningen utan symptom sedan testats positivt ska läraren meddelas snarast. Kulturskolan informerar i dessa fall dem som eventuellt kan ha haft nära kontakt med eleven.
 • Om elev visar symptom under lektionstid kommer eleven få lämna lektionen och vänta på vårdnadshavare utomhus.
 • Vi undviker trängsel och nära kontakt. Elever placeras med avstånd både till varandra och till pedagogen i undervisningen.
 • Alla elever uppmanas tvätta händerna med tvål och vatten innan lektion.
 • Personalen är hemma vid symptom. Vid korttidsfrånvaro kommer vikarie inte att sättas in. Vi meddelar via sms om någon lärare är sjuk.
 • Kulturskolan har uppdaterade städrutiner och utsatta områden som dörrhandtag, toaletter, strömbrytare och kontakter spritas regelbundet.

Uppdaterad:

Dela sidan: