Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund med i internationell klimattopplista

Idag nåddes vi av meddelandet att Lund placerar sig i topplistan i en internationell jämförelse av städers klimatarbete!

Varje år rangordnas alla städer som redovisat sitt klimatarbete på en plattform tillhandahållen av den EU-finansierade ideella organisationen CDP (Carbon Disclosure Project). De 95 bästa städerna hamnar i den så kallade A-listan.

Totalt har över 1000 städer redovisat till CDP om vad de gör, hur långt de kommit och deras ambitioner för framtiden. Av dessa städer har 965 godkänts av CDP och sedan rangordnats enligt ett antal kriterier. De 95 bästa hamnar på den så kallade A-listan. I år placerar sig Lund i A-listan tillsammans med de andra svenska städerna Linköping, Västervik, Växjö och Stockholm. För att läsa mer om listan och se en karta över vilka som är med i initiativet gå in på CDPs webbplats:

CDPs webbplats

 

Plattformens användningsområden

På plattformen redovisar Lund sitt arbete i syftet att synliggöra Lunds klimatarbete på den internationella arenan. Arbetet redovisas även för att leva upp till kommunens åtaganden enligt Borgmästaravtalet med EU. Rapporteringen kopplad till Borgmästaravtalet delas in i sex kategorier inom utsläppsminskning respektive klimatanpassning. Lunds kommun har fått godkänt i samtliga:

Minskade klimatutsläpp

  • Inventering av utsläpp
  • Målsättningar
  • Plan för utsläppsminskning

Klimatanpassning

  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Målsättningar
  • Plan för anpassning

Uppdaterad:

Dela sidan: