Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sveaviken Bostad vann ”andra chansen” i centrala Brunnshög

Bilden visar placeringen av de tre byggrätter som Sveaviken Bostad ska utveckla i centrala Brunnshög efter att ha vunnit markanvisningstävlingen 211124.
Illustrationsskiss: markanvisningstävlingens tre bostadsbyggrätter i Portkvarteren, centrala Brunnshög.

Nu står det klart att det blir vindkraft, demonterbara och flyttbara byggnader med smart energi, lokal odling och återbrukslokal som blir nästa spetsprojekt i centrala Brunnshög. Tävlingsbidraget kammade hem hela potten. Nu får Sveaviken chansen att förverkliga sina projekt i tre bostadsbyggrätter längs Solbjersvägen.

I mars avgjordes en markanvisningstävling för tre bostadshus vid Brunnshögstorget och Nobelparken i Brunnshög. Juryns arbete blev tufft eftersom väldigt många bidrag höll mycket hög kvalitet. Till sist utsågs vinnare, men juryn gav en rekommendation: låt fler av deltagarna få chans att genomföra sina projekt.

Lunds kommun följde rådet och i våras kontaktades de fem tävlande som låg i täten efter vinnarna. Spelreglerna var enkla. Tävlande fick stå fast vid sina förslags kvalitetslöften för hållbarhet och innovation, men fick möjlighet att höja sina bud för priset för Lunds kommuns mark. Högsta pris gav vinst när kvalitetsnivån bedömts som ganska jämn av juryn.

Nytt prisrekord

På onsdagen beslöt tekniska nämnden i Lunds kommun att ge Sveaviken rätten att utveckla sina tre projekt i Portkvarteren i centrala Brunnshög. Priset höjdes med sexton procent till 7 210 kronor per byggd kvadratmeter bruttoyta. Fastigheterna blir synliga från infartsrondellen och två av dem ligger längs Solbjervägens norra sida. De kommer ritas av olika arkitekter, enligt anbudet.

Ett demonterbart hus

Vinnarförslaget lovar många olika insatser för hållbarhet. Det blir Brunnshögs första demonterbara hus med stommar av stål som kläs med trä. Det ska möjliggöra framtida återbruk och till och med flytt av byggnaderna om det skulle bli önskvärt. Redan vid inflyttning ska det finnas system för odling på tak, gårdar och inomhus i moduler, och en återbrukslokal med verkstad, bytesverksamhet och café. Utöver detta ska ett mindre vindkraftverk prövas på tak och solceller installeras för att komplettera bergvärme och lågtempererad fjärrvärme som tillvaratar överskottsenergi från MAX IV och ESS.

- Vinnarförslaget ligger helt i linje med Lunds kommuns mycket höga ambition för ett hållbart Brunnshög. Mängden konkurrenskraftiga tävlingsbidrag är också ett kvitto på att Lunds kommun och Brunnshög är en mycket attraktiv plats för de som både vill bygga bostäder och bidra till en bättre framtid, säger Fredrik Ljunghill (M), byggkommunalråd.

Intresset för tävlingen var stort och konkurrensen hård – alla fem som bjöds in deltog och höjde sina anbud för pris. Tävlande hade, genom ett formulär och inga arkitektritningar, beskrivit vad de skulle göra om de erbjöds byggrätt. Urvalskriterierna baserades i sin tur på innovation, hållbarhet och arkitektval, slutligen var offererat pris utslagsgivande.

- Det här blir väldigt intressant att följa, eftersom många innovationer prövas. Det är första mini-vindkraftverket i Brunnshög och första husen som byggs med tanke på återbruk, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet, Lunds kommun.

Lunds kommun äger i dag marken och genom markanvisning säljs den vidare till vinnande byggaktörer. Den totala köpeskillingen för de tre byggrätterna blev ca 51 miljoner.

Se allt som planeras i Centrala Brunnshög.

Uppdaterad:

Dela sidan: