Länk till startsidan

Lägesbild fredagen den 26 november med anledning av arbetet med covid-19

Från den 1 december införs krav på att visa upp vaccinationsbevis vid vissa inomhusevenemang med över 100 personer i publiken. I Lunds kommun innebär det bland annat att några av Vinterlunds arrangemang och vissa evenemang på Stadsbiblioteket och Stadsteatern kommer att kräva vaccinationsbevis.

Fjärrundervisning på Flygelskolan

En klass i årskurs tre på Flygelskolan gick under fredagen över till fjärrundervisning efter att Smittskydd Skåne lämnat rekommendation om detta. Rekommendationen lämnades efter att sex elever och tre medarbetare i samma klass bekräftats smittade av covid-19. Beslutet om fjärrundervisning gäller till och med onsdag 1 december. Vårdnadshavare på skolan har informerats via skolans informationsplattform Unikum.

Kultur- och idrottsarrangemang

Krav och kontroll av vaccinationsbevis kommer att genomföras inom de verksamheter där besöksantalet förväntas överstiga 100 personer, så som vissa arrangemang på Stadsteater och Stadsbiblioteket.

Föreningar som nyttjar kommunens idrottsanläggningar för sina evenemang, uppmanas följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och kontrollera vaccinationsbevis när besöksantalet förväntas överstiga 100 personer.

Gymnasieskolornas Öppna Hus

Utbildningsförvaltningen har efter den 1 december ett antal Öppna Hus på gymnasieskolorna som brukligt lockar många besökare. Gymnasieskolorna kommer, om nationellt beslut fattas, att vid entréer be alla besökare att visa sina vaccinationsbevis. Information inför öppet hus har gått ut så att alla ska vara så förberedda som möjligt. Vi kommer även att informera om detta innan de öppna husen genomförs.

Öppet hus på gymnasieskolorna

Restauranger och serveringsställen

När tillsynsarbete görs i verksamheter som omfattas av de nya reglerna kommer tillståndsenhetens medarbetare att uppvisa vaccinationsbevis om detta krävs. De verksamheter i Lund som även har serveringstillstånd samt tillstånd enligt ordningslagen kommer att informeras vidare så snart det beslutats hur reglerna kommer att se ut. Enligt den information som finns just nu kommer inte sedvanlig restaurangverksamhet – utan dans eller underhållning som är tillståndspliktig enligt ordningslagen – att beröras av reglerna.

Nya riktlinjer gällande större evenemang och större sammankomster

Lunds kommun är en stor arbetsgivare och en samhällsviktig aktör och har därför sett över hur kommunen bäst kan bidra till att inte öka smittspridning eller belastning på sjukvården. Det har därför gått ut en rekommendation att större interna sammankomster (över 100 personer), exempelvis julfester, ska övervägas om dessa ska genomföras eller inte med anledning av den ökade smittspridningen.

(Denna text har uppdaterats den 29/11 med anledning av att det tidigare felaktigt stod att ett beslut kring genomförande av och deltagande vid större sammankomster fattats. Det var enbart en rekommendation.)

Vinterlund

Visit Lunds generella hållning är att allt ska genomföras som planerat och att restriktioner efterföljs där det krävs. Dels handlar det om evenemang som Visit Lund själv arrangerar, dels om andra arrangörers evenemang som Visit Lund säljer biljetter till.

En handfull arrangemang inom Vinterlund påverkas av förändrade restriktioner eftersom de är planerade att genomföras inomhus och omfattar mer än 100 personer. Visit Lund kommer att följa de restriktioner som gäller och säkra upp bemanningen för att kunna kontrollera giltighet i vaccinationsbevis.

Vinterlund

Uppdaterad:

Dela sidan: