Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Flygelskolan blir F-3 skola

Den 23 november fattade Barn- och skolnämnden beslutet att Flygelskolan blir en F-3 skola och att Flygelskolans elever i årskurs 4 och 5 från och med höstterminen 2022 har sin skolgång på Östratornskolan.

Förändringen innebär att Flygelskolan har årskurserna F-3, med möjlighet att ta in två klasser per årskurs från och med höstterminen 2022. Genom att Flygelskolan blir en F-3 skola tydliggörs fokus på lågstadiet och en naturlig övergång till mellanstadiet på Östratornskolan kan ske redan i årskurs 4 i stället för i årskurs 6.

Förändringen är en del av Barn- och skolnämndens lokalplan som anger den långsiktiga planeringen för skolverksamheten i Lunds kommun. Förslaget har genomgått Barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess för att säkerställa möjlighet för berörda målgrupper att lämna synpunkter inför beslut.

Processen fortsätter nu med att planera för en smidig övergång till Östratornskolan för elever i årskurs 4 och 5 i dialog med vårdnadshavare och personal.

Uppdaterad:

Dela sidan: