Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Skolsatsning på ungas mående inom klimatfrågor

Ungdomar håller med miljöbudskap.

Genom ”Klimatsmart skola” ska Lunds kommun sätta fokus på elevers klimatoro och på hur oron kan hanteras på bästa sätt inom undervisningen. Projektet ska bidra till ett bättre mående bland unga men också ett större engagemang för miljö- och klimatfrågor. Pilotprojektet, som beviljats pengar via Lunds kommuns miljöanslag, ska genomföras på Fäladsskolan i Lund.

Många unga känner idag oro för klimatförändringarna och framtiden. Insikten om det allvarliga läget i kombination med att unga inte upplever att vuxna agerar tillräckligt kraftfullt, kan bidra till starka känslor såsom till exempel oro, likgiltighet, ilska och besvikelse. Genom pilotprojektet Klimatsmart skola ska eleverna i årskurs 4-6 på Fäladsskolan i Lund få stöd att hantera kunskapen om klimatförändringarna. Genom att eleverna utvecklar sin förståelse för de hur de själva kan påverka samhället ska projektet bidra till ett bättre mående men också ett större engagemang för miljö- och klimatfrågor.

Idéer till projekt som gynnar både pedagoger, elever och vårt samhälle ska tas tillvara på och genom det här projektet hoppas jag att såväl pedagogerna som eleverna på Fäladsskolan kommer lära sig mycket om klimat och miljöarbete men även demokrati. Lärdomar som jag hoppas vi kan sprida till andra skolor i kommunen, säger Mia Honeth (L) ordförande i barn- och skolnämnden.

Flera insatser och metoder kommer användas inom ramen för projektet. Huvudsakligen kommer utbildningar och workshops genomföras för att ge pedagoger konkreta verktyg för hur hopp, framtidstro och engagemang kan skapas i klassrummet. Mellan utbildningstillfällena kommer kunskaperna testas i praktiken inom de olika skolämnena.

En viktig del i vårt arbete för en utbildning i världsklass är att rusta våra elever med vilja, mod och förmågor att bidra till en positiv samhällsutveckling. Projektet Klimatsmart skola bidrar dels till elevers engagemang inom klimatfrågor, dels till att skolelever känner handlingskraft och har tillgång till konkreta verktyg för att bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Jytte Lindborg, skoldirektör på barn- och skolförvaltningen.

Projektet ska leda till lärdomar om metoder för hur skolorna i Lund kan arbeta med klimatfrågan framöver. Projektet genomförs på Fäladsskolan vårterminen 2022.

Läs mer om Klimatsmart skola i ansökan ur Lunds kommuns miljöanslag

Satsning via Lunds kommuns miljöanslag

Projektet Klimatsmart skola är en satsning som finansieras genom kommunens miljöanslag. Ett bidrag som ska användas för miljöprojekt med ändamål som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling och gynnar en god miljö i Lunds kommun.

Klimatsmart skola faller tydligt inom ramen för kommunens ambitioner och arbete med hållbar utveckling.

Uppdaterad:

Dela sidan: