Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommuns placering i Lärarförbundets skolrankning

Lunds kommun rankas på plats 90 av landets 290 kommuner i Lärarförbundets årliga ranking ”Bästa skolkommun”. Lund klättrar både bland landets samtliga kommuner och Skånes kommuner.

I Lärarförbundets skolranking placeras Lund i den övre halva delen av samtliga kommuner i Sverige. Bland Skånes kommuner placeras Lunds kommun på plats 8 av 33. Av våra grannkommuner placeras sig endast Lomma kommun högre i rankingen.

Skolrankingen bygger på en jämförelse mellan tio kriterier. Sammantaget ökar Lund i fyra av kriterierna och klättar i rankingen i både landet och Skåne. Vi förbättrar oss inom:

  • Andel godkända elever
  • Andel elever per lärare
  • Andelen friska lärare
  • Lärarlöner

Till Lunds styrkor räknas andelen barn i åldern ett till fem år som går förskolan, även elevernas meritvärde i årskurs 9 sticker ut i positiv mening. Enligt rankingen är lärartätheten och nivån på sjukfrånvaron våra svagheter jämfört med andra kommuner.

Jytte Lindborg, skoldirektör på barn- och skolförvaltningen, ser både utmaningar och möjligheter med årets resultat:

- Vi ser att vi har goda resultat inom flera områden men att vi också har delar vi behöver arbeta vidare med. Vi erbjuder en likvärdig utbildning av hög kvalitet som stärker varje barns och elevs möjlighet till personlig och kunskapsmässig utveckling. Vi arbetar för att varje barn och elev ska tro på sin egen förmåga, ha drömmar för sin framtid och genom det kunna utvecklas till att bli välfungerande samhällsmedborgare. Nu fortsätter vi vårt arbete mot att kunna erbjuda en utbildning i världsklass.

Hela rankingen på Lärarförbundets webbplats

 

Vad är en bra skolkommun?

Enligt Lärarförbundet ger en bra skolkommun elever och lärare rätt och likvärdiga förutsättningar. Det gäller allt från arbetsmiljö, arbetsbelastning, lön, lärartäthet och elevers rätt till att undervisas av behöriga lärare och hur stora resurser som ges till utbildningen.

Uppdaterad:

Dela sidan: