Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nyfiken på klimatarbetet i Lund?

De globala klimatförhandlingarna i Glasgow är över och vi har nåtts av både framgångar och motgångar i det internationella arbetet. Lunds kommuns mål om att vara klimatneutralt till 2030 står fast – och det berör alla som bor och verkar inom Lunds kommungräns. Vi listar här några exempel på vad som är på gång i klimatarbetet.

Klimatfrågan behöver angripas på både global, nationell och lokal nivå. Lunds kommun har länge arbetat för att minska utsläppen av växthusgaser, men fler behöver göra mer. Sedan 1990 har utsläppen i Lund minskat med 50 % men för att klara att bli klimatneutrala till 2030 väntar flera utmaningar. Lunds kommun planerar och arbetar därför med många olika insatser, här är några exempel på vad som är på gång:

  • Test av “Byknutar” med samlad service och kollektivtrafik i byarna.
  • Handlingsplan för att minska byggsektorns utsläpp.
  • Samarbete med Circle Centre Lund för ökat återbruk bland Lundabor.
  • Kolinlagring genom att biokol läggs ner i Byggmästargatan och Klostergårdens fotbollsplan.
  • Digital plattform för att öka transparensen i det lokala klimatarbetet och underlätta samarbeten.
  • Livesändning om Lunds koldioxidbudget på Facebook den 22 november.

Hållbara Lund

Klimatarbetet sker inom ett bredare hållbarsperspektiv, du hittar mer information om såväl ekologiska som sociala hållbarhetsfrågor på vår sida för Hållbara Lund.

Hållbara Lund


Uppdaterad:

Dela sidan: