Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Spelifiering i klassrummet

Genom ett projekt med fokus på digital innovation ska Lunds kommun undersöka hur spelifiering i undervisningen kan ge ökat engagemang och högre motivation i undervisningen i våra grundskolor.

Under ett halvår kommer Lunds kommun i samarbete med initiativet Digit Hub titta på hur spelmekanismer kan flyttas in i klassrummen och öka motivationen till lärande. Projektet ”Spelifiering i klassrummet” kommer att undersöka vilka spelerfarenheter elever och pedagoger har, vilka spelmekanismer som uppskattas och även fundera kring spelifierad undervisning. Målet är att ta fram underlag som kan användas för att hitta nya arbetssätt och verktyg som är anpassade efter elevers olika inlärningsbehov och som bidrar till ökat engagemang.

- Vi vill undersöka hur pedagoger och elever ser på spelifiering för att ta fram vilka spelelement som med fördel kan användas i undervisningen. Att hitta nya arbetssätt och olika verktyg för att kunna anpassa efter elevers olika behov och på så sätt öka engagemang. Det är en pusselbit i vårt arbete mot målbilden att erbjuda en utbildning i världsklass, säger Viveca Dahl, utbildningschef.

Nya arbetssätt för elevers olika inlärningsbehov

Spelifiering i klassrummet är ett av tre projektet inom Digit Hubs mission-program där företag och offentlig sektor får praktiskt stöd till att förverkliga sina digitaliseringsidéer. Elever, pedagoger, IKT-strateger och kommunlektor deltar i projektet. I mars 2022 presenteras resultatet och en plan tas fram för nästa steg för hur vi kan implementera ett spelifierat arbetssätt inom skolan.

Information om DigitHubs mission-program


Vad är spelifiering och spelifierad undervisningen?

Spelifiering innebär att använda speldesign, spelmekanik och spelsystem för att åstadkomma något eller att ha en effekt på något, men som inte är ett spel i sig själv utan i andra sammanhang.

Spelifierad undervisning innebär att spelmekanismer används för att främja inlärning, till exempel att samla märken som scouter och simskolor gör eller att se sin egen framgång via diagram. Spel och digital teknik måste inte användas, utan olika moment från spelvärlden hämtas och används i undervisningen.

Spelmekanismer är det som blir påverkat till exempel kompetens, syfte, framsteg och social interaktion.

Spelelement är delar av spelet till exempel badges, avatar och progressionslinje.

Uppdaterad:

Dela sidan: