Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Internationellt pris till energiprojekt i Lund!

Med stor stolthet har Lunds kommun och Kraftringen i dag mottagit pris för vårt lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög i Lund. Den innovativa energilösningen, där värme från närliggande forskningsanläggningar återvinns, tilldelades pris i kategorin ”New scheme” under den virtuella prisceremonin Global District Energy Climate Awards.

Markus Paulsson och Sara Kralmark står och håller priset för global district energy climate award år 2021
Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och Sara Kralmark, hållbarhetsstrateg på Kraftringen.

Det prisade fjärrvärmenätet tar tillvara på fossilfri värme som blir över från forskningsanläggningarna MAX IV, och i framtiden ESS, och kommer till nytta för både Brunnshög och Lund i stort. Fjärrvärmenätet är specialiserat på återvinning av värme av något lägre temperaturer och är världens största i sitt slag.

Utöver att värma byggnader finns flera typer av användningsområden, till exempel kan markytor hållas isfria för fotgängare och cyklister vilket kan underlätta underhåll samt valet av dessa färdmedel.

Arbetet med fjärrvärmenätet, som delvis ingår i det EU-finansierade projektet Cool DH, har även resulterat i flera nya tekniska innovationer. Bland annat en ny typ av fjärrvärmerör som ger lägre värmeförluster och förenklar nedgrävningen. Markus Paulsson, projektledare för Cool DH vid Lunds kommun, hoppas på att uppmärksamheten kring prisutdelningen ska innebära ökad internationell kännedom om projektets specifika idéer och innovationer.

Genom att återvinna värme av även lägre temperaturer, identifiera nyttosamma användningsområden och använda resurseffektivare tekniska lösningar kan vi se till att så lite energi som möjligt går till spillo – och minimera samhällets klimatpåverkan, berättar Markus Paulsson, projektledare och energistrateg vid Lunds kommun.

Bakom prisutdelningen står organisationen International District Energy Association och årets ceremoni livesändes från Bangkok i regi av Asia Urban Energy Assembly. Mer information om Global District Energy Climate Awards, de olika pristagarna och övriga nominerade finns på https://www.districtenergyaward.org/

Mer om energiprojektet på Brunnshög

Mer om Cool DH

Mer om Kraftringens arbete på BrunnshögUppdaterad:

Dela sidan: