Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tumregler för spårvägssäkerhet repeteras

ett bildkollage bestående av en bred bild från en spårvägsövergång och tre symboler som visar ett öga, ett öra, en hjärna

Ett nytt trafikslag i staden innebär nya situationer att lösa för de trafikanter som rör sig i anslutning till spårvägsanläggningen. Spårvagnarna i Lund har sitt eget utrymme i gaturummet men kommer i kontakt med fotgängare, cyklister och bilister vid korsningar och passager. Tekniska förvaltningen har studerat hur övriga trafikanter rör sig runt spårvägsanläggningen och kan konstatera att även om de flesta är försiktiga och ger spårvagnarna fri väg, så gör inte alla det.

Information till boende och på plats

En trafiksäkerhetskampanj genomfördes i samband med spårvägens trafikstart. Nu, när resandet med kollektivtrafiken ökar igen, är det dags att påminna om tumreglerna för korsningar och passager. Under november månad går därför information ut till boende på södra Brunnshög, som i hög utsträckning präglas av spårvagnstrafiken, och onsdag 10 november kommer tjänstepersoner från Lunds kommun och Vy buss stå ute på plats vid LTH-hållplatsen för att prata med trafikanter. Till våren planeras ett omtag på temat och även information till nyinflyttade planeras.

Tumreglerna för trafiksäkerhet vid spårvägskorsningarna

Riskerna uppstår när trafikanten inte känner till att man ska stanna och vänta tills spårvagnen passerat, eller om man generellt inte är uppmärksam på sin omgivning. Dessa risker motsvaras av de två enkla tumreglerna för trafiksäkerheten vid passagerna:

  • lämna fri väg för spårvagnarna
  • var extra uppmärksam och håll ögon och öron öppna

 

De problem runt passagerna som tekniska förvaltningen har noterat är:

  • Många trafikanter, går, cyklar eller kör mot rött. Detta för bland annat med sig att spårvagnsförarna behöver bromsa in kraftigt, och passagerare i vagnen kan skada sig.
  • De som cyklar och ska svänga vänster framför spårvagnen tar inte alltid en titt bakåt över vänster axel.
  • Stor luva på jackan eller hörlurar/öronsnäckor med musik, gör att man inte har fritt synfält eller kan höra trafiken runtomkring.
  • Ej trafiksäkert beteende märks särskilt vid Solbjersrondellen, i korsningen Brunnshögsgatan och Solbjersvägen.

Uppdaterad:

Dela sidan: