Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kvittot från årets trygghetsmätning: Lund är en trygg och säker kommun

Bruksgatan 22, tingsrätten, i bakgrunden, gående och cyklande i förgrunden

Förbättringar på nästan alla punkter och det bästa samlade värdet på flera år. Det visar resultatet för Lunds kommun i årets trygghetsmätning.

Trygghetsmätningen är ett viktigt verktyg för polisen och Lunds kommun när det gäller att skapa en bra lägesbild inom kommunen. 13 delområden mäts, vilket är relativt många. Det görs för att få en så hög träffsäkerhet som möjligt i hur invånarna upplever sitt närområde.

–Tryggheten för lundabor och besökare under alla dygnets timmar är högsta prioritet. Därför har vi bland annat infört kommunala ordningsvakter på Lunds mest brottsutsatta platser, utökat kameraövervakningen, märk-DNA i byarna för att minska antalet inbrott, säkrat utökad polisnärvaro i de östra tätorterna tillsammans med ett omfattande förebyggande arbete. Det är glädjande att trygghetsmätningen visar att vi är på rätt väg, men vi får aldrig slå oss till ro, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Ökad trygghet nästan överallt

I årets mätning tar Lund ytterligare ett kliv när det gäller ökad trygghet och alla mätområden utom ett, Lund väster, som har en marginell försämring från ett väldigt tryggt läge, upplevs av invånarna som tryggare i året mätning.

– Trygghetsindexet i år på 1,38 är det bästa på flera år. I alla mätområden utom ett ökar tryggheten. Nu kommer vi tillsammans med kommunen titta på resultaten för att se vad vi kan göra, dels för att behålla det goda trygghetsläget som vi har på många platser samt se vad vi kan göra där tryggheten minskat, säger Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund.

Problematiken tas på allvar

Under året har Lunds kommun och polisen tillsammans arbetat aktivt med att agera mot de problem som vi ser inom våra olika ansvarsområden. Lunds kommuninvånare har generellt låg kritik kring sättet att ta sig an problematiken och anser i hög utsträckning att vi bryr oss om de problem som finns.

– Vi har fortsatt vårt arbete med en rad trygghetsskapande åtgärder, däribland kommunala ordningsvakter och arbetet med medborgarlöftet – ett tryggt östra Lund. Det har som det ser ut i årets mätning gett goda resultat i den upplevda tryggheten, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Lunds trygghetsindex står sig väldigt väl i konkurrens med andra lokalpolisområden i regions syd och polisen i Lund tillsammans med kommunen och andra samverkanaktörer kommer att fortsätta arbetet för att befästa Lund som en av de tryggaste kommunerna i regionen.

Fakta: resultatet av trygghetsmätningen i lokalpolisområde Lund

  • Svarsfrekvens: 61,2 procent
  • Antal inkomna svar: 2 150
  • Totalindex: 1,38 (2020: 1,63)

Förklaring av index

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”.

Uppdaterad:

Dela sidan: