Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Skolorna i topp i reseutmaning

Under två veckor har elever i årskurs F-6 fokuserat på hållbar mobilitet i utmaningen Hitta vägen. Eleverna har samlat poäng genom att ta sig hållbart till och från skolan och klasserna har tillsammans utfört uppdrag relaterade till hälsa, miljö och trafiksäkerhet.

De tre skolor som placerade sig högst i utmaningen var Idalaskolan, Fågelskolan och International School of Lund Katedralskolan (ISLK). Idalaskolan samlade gemensamt ihop flest poäng och den klass som enskilt samlade flest poäng var PYP 4A på ISLK.

Syftet med utmaningen är att hjälpa pedagoger att lyfta temat hållbar mobilitet i undervisningen. En del i det pedagogiska uppdraget är att samtliga barn och elever ska få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljö, hälsa och samhälle.

– Våra elever är idag väldigt medvetna och vill kunna bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Genom en tävling som Hitta vägen lyfter vi mobilitetsfrågor ur flera perspektiv och visar hur man kan resa hållbart på olika sätt, säger Lisa Stellansdottir, miljösamordnare på Lunds kommun.

En bild på olika delmoment inom utmaningen Hitta Vägen som utfördes genom att använda papper och penna. Bland annat bocka av hur många lastbilar och bussar som dem såg köra förbi på vägen utanför skolan.

Material anpassades till skola och årskurs

Tanken med Hitta vägen är att lärarna ska kunna anpassa tävlingen till den ordinarie undervisningen och det är därför fritt fram att utföra utmaningarna i den omfattning och ordning som passar respektive klass. Det finns en lärarhandledning för att underlätta för skolor att lyfta frågor kring hållbart resande i undervisningen.

– Det är väldigt roligt att se hur handledningen används och det engagemang som finns hos eleverna, säger Astrid Bachs, trafikhandläggare på Lunds kommun.

På Idalaskolan såg upplägget olika ut i respektive årskurs. Årskurs 1 nyttjade tävlingen som en repetition av temat trafik som de arbetat med tidigare medan årskurs 2 genomförde tävlingen separat vid sidan av den ordinarie undervisningen. I årskurs 3 fokuserade de huvudsakligen på elevernas resande till och från skolan.

En whiteboard-tavla där ordet resa står i mitten. Runt om ordet resa står det skrivet olika resesätt, till exempel tåg, båt, fyrhjuling, elcykel och gång.

Elever fick tycka och tänka om olika resesätt

– Det bästa har varit att få cykla till skolan. Mina föräldrar säger att dom inte orkar cykla men jag vill, säger en elev på årskurs 1 på Idalaskolan.

På Idalaskolan lyftes många spännande diskussioner under veckan, bland annat om alla kan gå eller cykla till skolan, vad de olika trafikmärkena betyder och diskussioner kring vad en hållbar resa är och vad man kan räkna som hållbart.

– Vi måste börja där vi är nu för att förändra framtiden. Det är viktigt att vi på många sätt arbetar med hållbarhet. Största framgången blir när vi får fler att tänka på hur de transporterar sig till skolan, säger Christina Persson, rektor på Idalaskolan.

Många elever uppskattade promenad eller cykeltur med föräldrarna framför att åka bil. Christina tror att det blir mysigare, mer avslappnat och kan leda till många bra samtal när de promenerar istället för att åka bil. Trots att barn ofta uppskattar att gå och cykla är dock samhällstrenden att fler och fler barn blir skjutsade med bil till skolan och att barn cyklar allt mindre. Skjutsningen bidrar till en otrygg trafikmiljö vilket i sin tur gör att ännu fler skjutsar med bil.

– Vi får ofta in ärenden om trafikkaos utanför skolor. Ibland kan det behövas fysiska åtgärder men till största del är detta en beteendefråga. För att komma åt problemen med trafikkaos vid skolorna behöver fler gå och cykla till skolan. De som måste lämna med bil kan stanna en bit ifrån skolan och promenera sista biten, säger Astrid.

Dikter om vägen till skolan

Ett av uppdragen var att gestalta sin skolväg. En av klasserna på Idalaskolan gjorde det genom att skriva dikter. Två elever i årskurs 2 på Idalaskolan skrev så här:

Dikt "Jag såg bilar ..."

Jag såg bilar.
Jag var glad.
Jag tänker på skolan.
Jag såg andra barnen som går till skolan.
Jag såg bilar.

Dikt "Tidigt på morgonen ..."

Tidigt på morgonen.
Cyklar jag till skolan.
Jag stannar vid ett övergångsställe.
Det kör snabba bilar som inte har koll.
Tidigt på morgonen.

Två papper elever skrivit dikter om sin väg till skolan. Dikterna är utskrivna i text i nyhetsartikeln.

Uppdaterad:

Dela sidan: