Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund satsar på social hållbarhet i stadsutvecklingen

Lunds kommun kommer tillsammans med Tyréns och Skanska lyfta de sociala värdena i fysisk planering. Det är Vinnova som har beviljat pengar för ett tre-årsprojekt.

De sociala värdena när man planerar stadsutveckling är viktiga. De handlar om välbefinnande och är en grund som ska se till att det som byggs fungerar för många och bidrar till bland annat integration och jämlikhet.

Lund inleder nu tillsammans med konsultföretaget Tyréns och byggföretaget Skanska ett treårigt projekt ”Sociala värden hela vägen – ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen.

I projektet kommer man att jobba främst med att förbättra arbetssätt, projektet kommer inte att innebära att man bygger något särskilt. Men förhoppningen är att man kommer hinna använda åtminstone delar av de förbättrade arbetssätten i planeringen redan under projekttiden.

– Tillsammans kommer vi att sprida den kunskap och förslag på metoder som vi samlar på oss till en vidare krets av byggföretag, konsulter och kommuner. Tanken är att om vi är många som jobbar med frågorna på ett likartat sätt kommer också den sociala hållbarheten få ett större genomslag i den konkreta planeringen och byggandet, säger Peter Juterot som är samhällsstrateg på stadsbyggnadskontoret och en av projektets ansvariga.

Målet med projektet är att de sociala värdena ska få större och tidigare plats i planeringen. Ett sätt att nå dit är att skapa ett gemensamt ramverk för hur man värderar och följer upp social hållbarhet. Metoder kommer bland annat hämtas från hur man brukar arbeta med ekonomisk- och ekologisk hållbarhet, områden där man på många sätt har kommit längre.

I delmålen ingår också att skapa förutsättningar för ett ”gemensamt språk” för olika aktörer i plan- och byggprocessen samt möjligheter att göra bättre avväganden mellan sociala värden och andra samhällsviktiga aspekter.

Projektets totala budget motsvarar 5,45 miljoner kronor, cirka 3 miljoner kronor finansieras av Vinnova och en av dessa går till Lunds kommun. Bland projektets aktörer ingår en vetenskaplig referensgrupp bestående av forskare på Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet och Raoul Wallenbergs-institutet.

Uppdaterad:

Dela sidan: