Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kulturen i fokus i samverkansavtal mellan universitetet och kommunen

I september 2021 togs beslut om nya prioriteringar för 2022 i samverkansavtalet mellan Lunds kommun och Lunds universitet. Avtalet bygger på visionen om Lund som ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum där kulturens viktiga roll för ett attraktivt Lund lyfts fram som ett av fyra områden. Något som känns särskilt relevant när samhället nu öppnar upp igen efter pandemin.

Kultur- och museiverksamheterna i Lund ska både attrahera en internationell och nationell publik och vara naturliga besöksmål för Lundaborna och skolorna i Lund.

– Potentialen i Lund är anmärkningsvärd med ett unikt museilandskap och kopplingen till universitet och kommun. Vi ser att vi blir starkare tillsammans. Det är genom att utveckla strategiska kunskaper tillsammans, som vi kan hitta de oväntade synergierna och samarbeten som kommer lundaborna och besökare till del, säger Mårthen Mirza, kulturchef.

Kommunen och universitetet driver ett gemensamt utvecklingsarbete inom ramen för avtalet för att gemensamt stärka Lunds kulturverksamheter. Lunds kommun är sammankallande för gruppen som består av Botaniska trädgården, Historiska museet, Skissernas Museum, Vattenhallen, Kulturen samt Visit Lund.

Projekt för att främja litteraturen

Projektet ”Lund – Ordets stad” är ett exempel på hur kommun och universitet gemensamt främjar litteraturens, läsandets och författarskapets ställning och utveckling i Lund. Tillsammans med andra aktörer har kommunen också gjort olika satsningar inom ramen för det litterära nodsamarbetet med Region Skåne. I oktober 2021 fattades beslut om att dels förnya avtalet och gå vidare med ansökan om Lund som Litteraturstad i UNESCO, dels om att skapa en strategi för hur litterära aktörer i kommunen som universitet, författare och förlag ska kopplas ihop för att gemensamt öka den nationella och internationella synligheten för kommunen inom det litterära området. Möjligheten för att anordna en bokmässa i Lund ska också undersökas.

Om Samverkansavtalet

Samverkansavtalet består av ett långsiktigt avtal samt en bilaga som tydliggör prioriterade utvecklingsområden. Avtalet bygger på fyra fundament där kommun och universitet har en tongivande roll; stadsutveckling, publika kultur- och museiverksamheter, näringsliv och innovationssystem samt studenter.

Universitetsledningen och kommunstyrelsens arbetsutskott följer årligen upp och reviderar bilagan samt fastställer prioriterade områden. Kommunstyrelsen fastställde i september 2021 prioriteringarna för 2022.

Mer information om samverkansavtalet

Uppdaterad:

Dela sidan: