Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Är du nyfiken på hur Lunds kommun jobbar med sina vänorter?

Överborgmästare Stefan Fassbinder (4 fr.v.) tillsammans med tjänstepersoner från Greifswald framför Rådhuset i Lund.
Överborgmästare Stefan Fassbinder (4 fr.v.) tillsammans med tjänstepersoner från Greifswald framför Rådhuset i Lund.

Lunds kommun har flera olika vänorter i världen och en av dessa är den tyska staden Greifswald som är en vänort till Lund sedan 1990. Den 13-15 oktober hade Lunds kommun ett officiellt besök från Greifswald och deras delegation bestod av överborgmästare Stefan Fassbinder samt sju tjänstepersoner.

Under besöket fick delegationen bland annat träffa sina respektive motparter inom kommunen samt höra mer om Lunds arbete med hållbarhetsfrågor. Dessutom fick gästerna resa med spårvagnen längs Kunskapsstråket och bjöds på en rundvandring i Brunnshög.

Lund och Greifswald har genom åren haft utbyten på flera olika nivåer och med varierande teman. Till exempel skedde ett antal år utbyte mellan tyskstuderande elever från Lund och skolklasser i Greifswald. Även den kommunala musikskolan har haft upprepade utbyten, både på lärar- och elevsidan, samt idrottsutbyten har skett mellan ungdomar i fotboll. Mobilitets-, miljö-, innovations- och stadsbyggnadsfrågor har föranlett studiebesök och erfarenhetsutbyte.

Det finns dessutom en tradition att från Lund sända musikgrupper till den årliga festivalen ”Nordischer Klang”, en festival med fokus på nordisk kultur, samt ett luciatåg i december för ett flertal konsertuppträdande runt om i Greifswald.

Greifswald är bara en av Lunds vänorter. Är du nyfiken på vilka de andra är?

Här kan du läsa mer om Lunds vänorter


Uppdaterad:

Dela sidan: