Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Idéer till miljöprojekt? Sök medel från miljöanslaget

Har du och din förening idéer på projekt som leder till en bättre miljö i Lund? Sök medel ur miljöanslaget senast 15 november! Föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag. Miljöanslaget ska användas till projekt eller annan insats som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling och en god miljö i Lunds kommun.

Ansökan ska vara inne senast den 15 november.

Ansök miljöanslag

Intervju med tidigare sökare

LUGI Handboll är en förening som ansökt och fått ett beviljat miljöanslag 2021. Vi ställde dem några frågor:

Varifrån kom idén om att söka miljöanslaget?

Det började med att en av våra tränare i LUGI som studerade Sport Management gjorde ett arbete kring vårt hållbarhetsarbete i LUGI och Lundaspelen. Det bottnade i ett gediget arbete och underlag och när frågan lyftes till sin spets kände vi att vi vill ta ett större ansvar för dessa frågor och bidra till att göra skillnad.

Vad har anslaget bidragit till?

Miljöanslaget har varit av högst betydande del för att vi har gjort den här satsningen. Det var startskottet till att vi inom Lundaspelen i år har valt att starta upp ett nytt arbetsområde som fokuserar på hållbarhet. Vår långsiktiga vision är att kunna arbeta med alla tre områden som det innefattar- ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Hur kan andra steppa upp sitt miljöarbete?

Fundera inte så mycket, börja bara göra någonting. Förändring sker inte över en natt och vi kan inte göra allting samtidigt, men vi måste börja någonstans. Vår rekommendation är att börja med att se över verksamheten och de olika områden som finns för att identifiera vad som skulle kunna göras, men att sedan börja i liten skala. Med risk för att låta lite klyschig - ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Ibland handlar det om de enklaste sakerna och ibland kanske enbart att kommunicera och skapa en medvetenhet.

Uppdaterad:

Dela sidan: