Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Program för psykisk hälsa bland unga inom Lunds kommuns grundskolor

För att främja den psykiska hälsan bland unga implementeras det hälso­främjande programmet Youth Aware of Mental Health (YAM) i Lunds kommun. Lerbäckskolans elever i årskurs 8 kommer under våren 2022 ta del av programmet som syftar till att öka kunskap om psykisk hälsa, främja diskussion och ge verktyg för att möta livets svårigheter.

I Lunds kommun har en samverkansöverenskommelse tecknats mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen med syftet att stärka den interna samverkan kring barn och unga i kommunen. Ett av tre prioriterade områden är psykisk hälsa där satsningen YAM ingår.

Program som främjar diskussion

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar. YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklingen av problemlösande förmåga och hur man handskas med sina egna och andras känslor, relationer och empati. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder.

Certifierad YAM-instruktör

I programmet ingår att utbilda YAM-instruktörer med vana att arbeta med ungdomar i grupp, informera berörda målgrupper och föra dialog kring psykisk ohälsa. Samordnare för YAM på Barn- och skolförvaltningen är Josefin Håkansson, som tillsammans med kollegor på berörda förvaltningar kommer att genomgå utbildning under hösten, för att bli certifierad YAM-instruktör.

- Det känns riktigt bra att vi inom kort kan erbjuda några av Lunds ungdomar att få ta del av detta program. Det ska bli spännande att genomföra programmet på Lerbäckskolan och utvärdera resultatet. Vi hoppas på att kunna erbjuda programmet till flera av våra skolor inom en snar framtid, säger Josefin Håkansson samordnare YAM på Barn- och skolförvaltningen.

Programmet riktas till elever i årskurs 8

Programmet riktas till elever i årskurs 8 och består av fem lektionstimmar, uppdelade på tre veckor, där diskussioner förs kring psykisk ohälsa, självhjälpsråd, stress och kriser, depression och självmordstankar, att kontakta en vän som har det svårt och kontaktuppgifter till stödfunktioner när en behöver hjälp.

Lerbäckskolan blir först ut av kommunens grundskolor att delta i YAM under våren 2022.

Mer om Lerbäckskolan

Så här arbetar vi med elevhälsa

Uppdaterad:

Dela sidan: