Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds högsta hus planeras i Brunnshög

Hus i varierande höjd med grönska i förgrunden.
Vy från väster med det västra grönstråket i förgrunden. Det västra kvarterets bostadsbebyggelse i varierande höjder, det östra kvarterets 17-våningshus skymtar till vänster. Mellan kvarteren kan man se en glimt av Brunnshögstorget. Illustration: Semrén & Månsson arkitektkontor

Ett stort steg för Brunnshögs utveckling togs under torsdagen då byggnadsnämnden gav klartecken för samråd för det som kallas Torgkvarteren. Där planeras det som kan bli Lunds högsta hus och ett landmärke, tillsammans med flera andra hus och ett torg i två kvarter.

Det är den mest centrala delen av Brunnshög som nu håller på att ta form. Vid det som ska bli Brunnshögstorget planeras två nya kvarter som kommer att innehålla 400 nya bostäder, men framför allt kontor, hotell, restauranger, skola och butiker. Uppemot 1500 personer förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren. Sedan tidigare är det bestämt att det på andra sidan Brunnshögstorget ska finnas en stor matbutik och andra mindre butiker.

Överst i det högsta huset, 36 våningar upp, blir det publika ytor så att även de som inte bor eller verkar i Brunnshög kan få ta del av den milsvida utsikten..

– Det som vi nu planerar ger en central målpunkt i Brunnshög. Det kommer att vara en mötesplats med service bara några steg från närmaste spårvagnshållplats och vid ett nytt torg i samma storlek som Stortorget. Här blir också många bostäder som i sig kommer att ge underlag för servicen, säger Eva Dalman, Lunds kommuns chef för Brunnshögsprojektet.

Förutom det högsta huset planeras ytterligare byggnader i kvarteren som kommer att vara mellan 1 och 17 våningar. Tanken är att husen ska vara som lägst närmast torget. Bottenvåningarna får lokaler för bland annat butiker, caféer och restauranger med uteserveringar på torget. Bostadsgårdarna planeras bli underbyggda med källargarage och gårdarna ska utformas för lek och vistelse och med så mycket växtlighet som möjligt. För att det ska vara enkelt att lära känna sina grannar är det bra om man kan nå via gården sitt trapphus.

Att bygga högt och tätt är ett sätt att hushålla med värdefull mark, en strategi som gäller för stora delar av Brunnshög men som dras till sin spets just här. Högsta huset kommer att gå att se på långt håll, även utanför Lund, men blir inte synligt från Lunds gamla stadskärna.

För att huset ska få en fin profil ingår det i köpeavtalet att byggaktören Serneke och Lunds kommun ska arbeta gemensamt utifrån ett särskilt gestaltningsprogram. För en byggnad som kommer att synas så väl är det extra viktigt att den blir vacker.

I arbetet med detaljplanen har skugga och vind varit viktiga frågor. Skuggor från höga hus blir märkbara, det går inte att undvika. Därför utgår också planeringen för Brunnshög från att området norrut till viss del ska bestå av kontorsarbetsplatser som inte är så känsliga för att under delar av dagen hamna i skugga. Vinden har studerats noggrant och med en rad justeringar under projektets gång, både i de egna kvarteren och runt om, har man lyckats minimera de negativa effekterna.

Samrådet startar i november och den 22 december är sista dag att lämna synpunkter.

Uppdaterad:

Dela sidan: