Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så ser spåren av narkotika ut i Lunds avloppsvatten

Lunds kommun genomför regelbundet prover i avloppsvattnet. Syftet är att analysera vilka narkotikapreparat som kan spåras häri. De senaste testresultaten visar på en minskning av narkotikakonsumtion i Lunds kommun under pandemin. Nu ska en ny analys göras.

– Minskad narkotikaanvändning är naturligtvis positivt, men det är en mätning som gjorts mitt under en pandemi med nedstängningar i utelivet. Narkotikan göder kriminaliteten och blir systemhotande i många delar av världen samtidigt som det förstör för så många individer och familjer. Vi behöver växla upp vårt drogförebyggande arbete ytterligare och få bestående minskningar av narkotikaanvändningen, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Bred samverkan

Lunds kommuns återkommande mätning är ett av många instrument för arbetet att bemöta problematiken och förebygga användningen av narkotika.

– Vi jobbar förebyggande i en bred samverkan och på flera olika sätt. Vi jobbar efter vår ANDT-plan, följer resultaten av olika folkhälsoundersökningar, gör kontinuerliga omvärldsanalyser och lyssnar in vad yrkesverksamma berättar, säger Lisa Gunnefur, samhällsstrateg på kommunkontoret.

Två testtillfällen

I april 2021 testades vattnet vid två tillfällen. Det var andra tillfället prover togs där samma analysinstans användes (RISE) och resultatet kan därför jämföras med prover från år 2020.

Resultatet visar på en minskning av förekomsten av narkotika i avloppsvattnet från föregående år. Minskningen gäller samtliga av de vanligast förekommande preparaten.

– När vi ser resultatet av vårens tester av förekomst av narkotika i avloppsvattnet visar det sig bland annat att det har skett en halvering av förekomsten av cannabis. Detta ser vi såklart som en bra utveckling, men vi får ha en reservation kring resultatet eftersom testerna genomfördes under en pågående pandemi med en nerstängd nattklubbsverksamhet och hemstudier i skola och universitet, samt att många jobbade hemma, säger Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund.

Ytterligare mätningar planeras

Vid två tillfällen under hösten planeras en ny mätning av narkotika i Lunds kommuns avloppsvatten. Resultatet av den väntas vara klart innan årsskiftet.

Lunds kommun och Lundapolisens förebyggande arbete mot användning av narkotika utgörs bland annat genom att

  • Samverka kring drogförebyggande aktiviteter bland annat tillsammans med universitet och skola, genom samarbeten som Trygg krog, Nationer mot narkotika och nätverk i ANDTS-frågor.
  • Utföra regelbunden tillsynsverksamhet på nattklubbar och restauranger för att förebygga narkotikaanvändning.
  • Genomföra riktade insatser på de platser i kommunen där man vet att droger hanteras.
  • Regelbundna besök på skolorna.
  • Erbjuda kompetensstöd kring ANDTS riktat till personer som möter unga i sin tjänst.
  • Kontinuerligt omvärldsbevaka och ha veckovisa avstämningar för att nära följa narkotikautvecklingen och planera insatser utifrån behov.

Narkotikahalter i Lunds kommuns avloppsvatten, som mätts

Cannabis

3 april

31,9 dos per tusen invånare (-54 procent)

14 april

49,4 dos per tusen invånare (-40 procent)

Kokain

3 april

2,3 dos per tusen invånare (-20 procent)

14 april

2021 1,2 dos per tusen invånare (-12 procent)

Amfetamin

3 april

10,5 dos per tusen invånare (-49 procent)

14 april

11,9 dos per tusen invånare (-32 procent)

Lunds kommuns drogförebyggande arbete

Uppdaterad:

Dela sidan: