Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund allt bättre på arkitektur

Tre olika husfasader med en blå himmel i bakgrunden.
Husfasader från Brunnshög. Foto: Lunds kommun

Lund tillhör de allra bästa kommunerna i Sverige när det kommer till arkitektur. En placering på topp-tio ger ett kvitto på att höga ambitioner och målmedvetet arbete ger resultat.

Lund är Sveriges tionde bästa kommun när gäller arkitektur, det visar den ranking som Sveriges arkitekter och HSB årligen genomför. Det som premieras är om man lyckats med att kombinera ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen.

Lund har legat stabilt bland topp 20 de år som Årets Arkitekturkommun genomförts. Som bäst har Lund placerat sig på fjärdeplats. I långtidsrankingen placerar sig kommunen på en god fjärdeplats.

Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun bygger på en poängsättning utifrån två olika index. Det första är ett index med enkätsvar från Sveriges Arkitekters medlemmar, där de bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur.

– Arkitektur, gestaltning och kulturmiljövård är strategiskt viktiga frågor för oss för i utvecklingen av hela kommunen. Vi har hög kompetens och stort engagemang, så ambitionen är att lyfta oss ännu en bit till nästa år, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun

Det andra är ett index med offentlig statistik som värderar kommunerna utifrån aspekter som förmåga att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen och hur väl planerna realiseras. Två klimataspekter är även med i bedömningen: om kommunen ställer klimatkrav på byggmaterial i sina egna fastigheter och om man är medlem i gruppen ”Klimatkommunerna”.

– Lund växer så det knakar och vi planerar kontinuerligt för att göra det möjligt för flera att bo och verka i Lund. Översiktsplan är ett värdefullt verktyg för att skapa en hållbar utveckling och nu har vi också inlett arbetet med att ta fram en ny, fortsätter Hans Juhlin.

Det är femte året i rad som analysföretaget Evimetrix har tagit fram rapporten på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund. Årets förstapris togs hem av Karlstad. Tidigare års vinnare är, i kronologisk ordning: Örebro, Växjö, Malmö och Karlstad.

Uppdaterad:

Dela sidan: