Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nominera Årets frivilliga samhällsarbetare 2021

Känner du någon som genom särskilt engagemang för sitt frivilliguppdrag hjälper barn, unga, äldre eller andra i en utsatt situation? Ta chansen att nominera din kandidat till priset Årets frivilliga samhällsarbetare senast 15 oktober.

Den nominerade, som ska bo eller verka i Lunds kommun, ska vara någon som engagerar andra att engagera sig, och som på annat sätt förtjänar att uppmärksammas för sitt engagemang för sina medmänniskor. Det kan till exempel vara en god man, förvaltare, särskild vårdnadshavare, ledsagare, kontaktperson, förtroendeman, volontär för seniorer, ett personligt ombud, en stödfamilj/kontaktfamilj, lekmannaövervakare eller organisation som jobbar för att främja frivilligt samhällsarbete.

Den nominerades insats ska uppfylla ett eller båda av följande kriterier:

  • Främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan människor
  • Vara till nytta för behövande genom att ha bidragit till att bryta social isolering och/eller att ha tagit tillvara dennes rätt på ett utmärkande sätt

Nominera

Lämna ditt förslag via vår e-tjänst nedan, eller med post till Lunds kommun, Kommunkontoret, Box 41, 221 00 Lund. Märk kuvertet ”Årets frivilligarbetare”.

Nominera årets frivilliga samhällsarbetare

Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den nominerade samt en kort motivering utifrån kriterierna. Tänk på att motiveringen ska vara tydlig även för den som inte är insatt. Den ska också innehålla dina kontaktuppgifter för eventuella kompletterande upplysningar.

Årets frivilliga samhällsarbetare delas ut för tredje gången

Lunds kommun har en mängd frivilliga samhällsarbetare som engagerar sig i olika frivilliguppdrag för att hjälpa barn, unga, äldre och andra behövande i samhället. Insatserna är stora och betydelsefulla, men uppmärksammas sällan. Priset har instiftats för att uppmuntra de insatser som görs för att främja frivilligt samhällsarbete.

Priset delas ut den 7 december i samband med firandet av Internationella frivilligdagen.

För frågor om priset, kontakta frivilligdagen@lund.se

Information om kommunens priser

Uppdaterad:

Dela sidan: