Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Årets vinnare av Lunds kommuns medarbetarpriser har utsetts

Det har varit ett år utan dess like. Med massor av engagemang, smarta idéer och goda insatser bland Lunds kommuns medarbetare. Nu hyllas några av dem när vinnarna av årets medarbetarpriser utses.

– Medarbetarna är motorn i Lunds kommun. Det är de som utvecklar och förbättrar organisationen, varje dag, året runt. Att årets vinnare har visat engagemang, mod och innovativa sätt att arbeta gör mig stolt, och det visar att Lund verkligen ger dig plats att växa, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

– Det börjar nu bli en bra tradition med våra medarbetarpriser. Vi ser att intresset har ökat för priserna och processerna omkring dem, det betyder att vi får en organisation som utvecklas bättre med förbättringsarbeten på väldigt många arbetsplatser. Jag är mycket imponerad av de insatser som vi under tisdagen har belönat och uppmärksammat, säger Fredrik Ljunghill (M) kommunalråd med HR-ansvar.

Vinnare 2021

Kunskap:

Kerstin Holmberg, samordnare våld i nära relationer på Kriscentrum, socialförvaltningen

Kerstin Holmberg

Motivering: Kerstin är en riktig expert inom sin profession: våld i nära relationer. Hon har under lång tid arbetat aktivt med att sprida sin kunskap till kommunens medarbetare och har byggt upp och utvecklar fungerande samverkan mellan kommunens förvaltningar, myndigheter, Kriscentrum och frivilligorganisationer.

Innovation:

Automationsteamet (Jonas Eriksson och Henrik Salling, digitaliseringsstrateger på barn- och skolförvaltningen samt Andreas Thuröe, objektsförvaltare, Rasmus Hallén, IT-arkitekt och Joakim Sandman, systemutvecklare på kommunkontoret)

Automationsteamet

Motivering: Automationsteamet har med mod och handlingskraft satsat på obeprövad teknik inom Lunds kommun för att skapa en smartare organisation. Teamet har automatiserat administrativa uppgifter och därmed frigjort handläggningstid, kortat handläggningstider och minskat monotona arbetsmoment för kommunens medarbetare.

Öppenhet:

Johan Blom och Malin Alnemo, miljöinspektörer på miljöförvaltningen

Johan Blom och Malin Alnemo

Motivering: Malin och Johan har haft stor betydelse för förvaltningarnas arbete med hållbar utveckling, bland annat vad gäller att minska konstgräsplaners miljöpåverkan och för att minimera material och leksaker som kan vara skadliga för våra barn i förskolan. De delar med sig av sin kunskap, visar på alternativ och alternerar piskor och morötter på ett sätt som bara experter förmår.

Lyssna:

Annika Landfors, tillståndschef på tillståndsenheten, socialförvaltningen

Annika Landfors

Motivering: Under pandemin har Annika kombinerat lagreglerad myndighetsutövning med ett förhållningssätt till restaurangnäringen som präglats av långtgående service, lyhördhet och omsorg. Med stor skicklighet och kompetens har hon gjort tolkningar av nationella bestämmelser som både varit korrekta, bidragit till minskad smittspridning och varit uppskattade av krögarna.

Lära:

Johanna Chavez Escobar, gymnasielärare på Katedralskolan, utbildningsförvaltning

Johanna Chavez Escobar

Motivering: Johanna har tagit stora kliv i sin roll som lärare i naturkunskap och spanska. Med sin ovanliga ämneskombination har hon lyckats bygga en bro mellan naturvetenskap och språk och integrerat skolans mål i sin undervisning och fått eleverna att växa.

Leda:

Susanna Schönauer, enhetschef på Nibblegården, vård- och omsorgsförvaltningen

Susanna Schönauer

Motivering: Susanna är en mycket uppskattad chef och har förmåga att förena ett motiverande och varmt ledarskap med brukarfokus, förbättringsarbete och resultatorientering. Under de prövande förutsättningar som pandemin inneburit har hon spridit arbetsglädje och skapat trygghet bland såväl brukare som medarbetare.

Om medarbetarpriserna

Priserna har införts för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av våra resurser och delas ut till personer som är anställda i någon av kommunens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen. De tar fasta på nyckelorden i visionen – kunskap, innovation och öppenhet – och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: