Länk till startsidan

Nominerade till medarbetarpriset Öppenhet utsedda

Det har varit ett år utan dess like. Med massor av engagemang, smarta idéer och goda insatser bland våra medarbetare. För att hylla några av dem efterlystes före sommaren kandidater till Lunds kommuns medarbetarpriser. Nu är de nominerade till medarbetarpriset Öppenhet utsedda, vinnaren utses i oktober.

Medarbetarpriset Öppenhet delas ut till en eller en grupp medarbetare som starkt bidragit till ökat samarbete över förvaltnings- och bolagsgränserna och med andra aktörer.

Årets nominerade

Samhällsvägledarna på Medborgarcenter, Kristallen

Med alla snabba kast i pandemins spår har medborgarcenter ställts inför stora utmaningar i sitt uppdrag att ge bästa möjliga service till medborgarna. Tack vare medarbetarnas engagemang och lösningsfokus har de tillsammans med förvaltningarna på mycket kort tid hittat välfungerande arbetsrutiner och samarbeten.

Johan Blom och Malin Alnemo, miljöinspektörer på miljöfövaltningen

Malin och Johan har haft stor betydelse för förvaltningarnas arbete med hållbar utveckling, bland annat vad gäller att minska konstgräsplaners miljöpåverkan och för att minimera material och leksaker som kan vara skadliga för våra barn i förskolan. De delar med sig av sin kunskap, visar på alternativ och alternerar piskor och morötter på ett sätt som bara experter förmår.

Jesper Kjällquist, samordnare för kulturanläggningar, Stenkrossen

Jesper har en bred palett av kompetenser och personifierar Ett Lund genom sitt förvaltningsövergripande engagemang och sin förmåga att bidra med innovativa idéer vid ombyggnationer, gestaltningar och tekniska lösningar.

Om priserna

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB. Både medborgare och anställda har varit med och nominerat kandidater.

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

 

Uppdaterad:

Dela sidan: