Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lundabor tillfrågas om sina resor

En smartphone som visar applikationen.

Lunds kommun deltar i en undersökning om lundabornas resor, där data ska komma direkt från lundaborna och deras smarta telefoner. Informationen kommer att användas i forskning, för att den ökade förståelsen för hur kommuninvånarna reser ska kunna tillämpas i kommunens arbete med smidiga och hållbara resor. Data som genereras av lundabornas smarta telefoner kommer inte kunna spåras till en enskild person.

Nya metoder för bättre förståelse

Tillsammans med LTH, Trivector Traffic AB och Future by Lund prövas nya metoder för datainsamling för att förstå vad lundaborna värderar i sina resval. Resultaten kommer att användas för att optimera vägnätet och förenkla invånarnas vardagsresor. Forskningsprojektet är finansierat av Vinnova.

Lundabor tillfrågas om att donera resdata

Nu hoppas kommunen att en tillräckligt stor mängd lundabor vill donera sina resdata under en hel vecka före 18 oktober. För att kunna göra det ska applikationen TravelVu laddas ner på den smarta telefonen. Som belöning deltar man då också i en tävling där man kan vinna ett presentkort i Lund city.

Kom igång med res-applikationen TravelVu!

1. Börja med att ladda ner appen TravelVu i App Store eller Google Play.
2. Välj undersökningen Lund21
3. Följ instruktionerna i appen och besvara enkäten

TravelVu analyserar GPS-spår för att försöka avgöra var man stannar och vilka färdmedel man använder. Med appen kan man se vart man rest och få en sammanställning av resorna i tid eller sträcka uppdelat på dag, vecka eller månad. Viss manuell kontroll krävs för att all data ska bli korrekt.

Information om TravelVu

Uppdaterad:

Dela sidan: