Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nominerade till medarbetarpriset Innovation utsedda

Det har varit ett år utan dess like. Med massor av engagemang, smarta idéer och goda insatser bland våra medarbetare. För att hylla några av dem efterlystes före sommaren kandidater till Lunds kommuns medarbetarpriser. Nu är de nominerade till medarbetarpriset Innovation utsedda, vinnaren utses i oktober.

Medarbetarpriset Innovation delas ut till en eller en grupp medarbetare som med mod och nytänkande bidragit med lösningar eller smartare arbetssätt som lett till, eller kan leda till, bättre kvalitet och effektivare verksamhet.

Årets nominerade

Automationsteamet (Jonas Eriksson och Henrik Salling, digitaliseringsstrateger på barn- och skolförvaltningen samt Andreas Thuröe, objektsförvaltare, Rasmus Hallén, IT-arkitekt och Joakim Sandman, systemutvecklare på kommunkontoret)

Automationsteamet har med mod och handlingskraft satsat på obeprövad teknik inom Lunds kommun för att skapa en smartare organisation. Teamet har automatiserat administrativa uppgifter och därmed frigjort handläggningstid, kortat handläggningstider och minskat monotona arbetsmoment för kommunens medarbetare.

Överförmyndarenheten på kommunkontoret

Projektet Redo för AI (artificiell intelligens) har potential att omvärdera hela överförmyndarverksamhetens verksamhetslogik, till förmån för huvudmän, ställföreträdare och verksamheten. Det förväntas bidra till avsevärt ökad rättssäkerhet för några av samhällets mest utsatta medborgare samtidigt som resurser frigörs hos överförmyndarverksamheten.

Ulf Olofsson, tekniker på serviceförvaltningen

Ulf bidrar med mängder av innovativa idéer av hög kvalitet till idébanken, framför allt med snillrika energioptimeringsförslag för att minska kommunens energiförbrukning. Han har med sitt stora engagemang och yrkeskunnande dessutom gått från idé till att genomföra flera av förslagen med lyckat resultat för kommunen och miljön.

Om priserna

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB. Både medborgare och anställda har varit med och nominerat kandidater.

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Nominerade till medarbetarpriset Lyssna utsedda

Nominerade till medarbetarpriset Lära utsedda

Nominerade till medarbetarpriset Leda utsedda

Nominerade till medarbetarpriset Kunskap utsedda

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: