Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Framgångsrikt klimatarbete i Lund går in i nästa fas

Idag, 1 oktober 2021, kom ett efterlängtat besked som innebär att arbetet inom ramarna för projektet ”Klimatneutrala Lund 2030” kan fortsätta. Genom samverkan och innovationstänk ger projektet svar på frågor kring hur Lund ska nå sitt mål att bli klimatneutralt till år 2030.

Projektet är en del av det nationella innovationsprogrammet Viable Cities och Lund är nu en av 23 städer som tillsammans med fyra myndigheter kraftsamlar för en klimatneutral framtid. Projektledare Thea Ohlander Arfwidsson har i dagarna lagt fram resultaten från projektets första två år och gläds åt beslutet om en fortsättning:

- Nu får vi i Lund än mer kraft till att uppnå vårt mål om att bli klimatneutrala till 2030. Under projektets första del arbetade vi upp en bra plattform och påbörjade många åtgärder som vi nu aktivt kan arbeta vidare med. Projektets fortsättning möjliggör också för kommunen att ta ledarskap i viktiga frågor där det för tillfället saknas, säger Thea Ohlander Arfwidsson.

Philip Sandberg (L), ordförande i Lunds kommunstyrelse, uppmärksammar projektets betydelse för Lund:

- Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn. Eftersom klimatförändringarna inte stannar vid kommun- och nationsgränser är det viktigt att kommunernas klimatarbete sker i samverkan med andra städer, både i Sverige och utomlands. Där är projektet Klimatneutrala Lund 2030 viktigt för att identifiera vilka åtgärder som behövs både i närtid och under åren fram till 2030, avslutar Philp Sandberg.

Klimatprojektets fokus och resultat

Projektet har under 2019–2021 identifierat utmaningar som Lund står inför på vägen till klimatneutralitet – och tagit fram förslag på lösningar. Tre områden har stått i fokus: energi, mobilitet och cirkulär ekonomi. Arbetet har genomsyrats av samverkan och innovationstänk och resultaten är av såväl praktisk som strategisk karaktär. Några exempel på förslag till konkreta åtgärder är upprustning av befintliga vindkraftverk och ett samåkningsprojekt i Lunds byar.

Projektet Klimatneutrala Lund 2030 kommer nu att bygga vidare på de arbetssätt, nätverk och resultat som byggts upp under projektets första fas. Projektet kommer bland annat ta fram en klimatinvesteringsplan samt testa och implementera lösningar för en hållbar mobilitet, cirkulär ekonomi och energi, i staden och i byarna.

Läs mer om projektet Klimatneutrala Lund 2030 här

Uppdaterad:

Dela sidan: