Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun undertecknar borgmästaravtalet 2050 och Cities Race to Zero

Park i Lund

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Genom att underteckna avtalet har över 10 000 städer runt om i världen lovat att ha ett mer ambitiöst klimatarbete än EU:s mål.

Lunds kommun har sedan tidigare undertecknat borgmästaravtalet två gånger, och klarat av att leva upp till sina åtaganden. Nu kommer Lunds kommun att ansluta sig till det nya borgmästaravtalet med sikte på 2050 samt till Cities Race to Zero. Undertecknandet för Lunds kommun kommer att ske 7 oktober.

Eftersom klimatförändringarna inte stannar vid nationsgränser är det viktigt att kommunens klimatarbete sker i ett internationellt sammanhang. Kommunfullmäktige antog i juni 2021 nya klimatmål i LundaEko som med bred marginal klarar gränsen för att underteckna avtalet, och därtill för att ansluta sig till det nya initiativet Cities Race to Zero. Bland annat är det övergripande målet för klimat och energi att kommunen ska vara klimatneutral och fossilbränslefri redan 2030.

Lund vill gå före i klimatfrågan

– Borgmästaravtalet visar att Lunds kommun fortsätter att gå före i klimatfrågan och med våra nyligen antagna klimat och miljömål i LundaEko har vi bred marginal till gränsen för detta avtal. Klimatutmaningarna stannar inte vid kommungränsen utan är en internationell utmaning och kräver nya arbetssätt, samarbeten och Lund vill utgöra en testbädd för framtidens klimatlösningar, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun

– För Lunds kommun är det en självklarhet att inte bara delta utan även att vara ett gott exempel för andra städers klimatarbete, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Läs mer om hållbara Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: