Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny tid för Trafikverkets fjärde samråd Hässleholm-Lund

Tågspåren vid Lund C med bebyggelse på båda sidor om de sex spår som ligger i marken.
Lund C är Sveriges fjärde största station när det handlar om antalet resenärer.

En rad händelser har gjort att tidplanen för Trafikverkets fjärde samråd i lokaliseringsutredningen för ny stambana Hässleholm-Lund har ändrats. Ny tid för samråd 4 är satt till första kvartalet 2023.

Under perioden januari-mars 2021 genomförde Trafikverket sitt tredje samråd för ny stambana Hässleholm-Lund. Under samrådet visades en tidplan där det fjärde samrådet var förlagt till våren 2022. På grund av en rad olika händelser har Trafikverket nu fått revidera tidplanen.

  • Precis som för många andra organisationer, myndigheter och företag har Covid-19 haft en inverkan på Trafikverkets arbete. All personal har gått från att arbeta på kontor till att sitta hemifrån vilket har påverkat samordningen. Som ett resultat av detta, har vissa processer i lokaliseringsutredningen tagit längre tid än när den ursprungliga tidplanen sattes 2019.
  • Trafikverket har valt att justera sina arbetsprocesser för att säkerställa att de två huvudprodukterna lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen ska bli så välgrundade och motiverade som möjligt.
  • Trafikverket har utökat utredningsområdet. I norr behövde de utöka området för att kunna inrymma tänkbara alternativa anslutningar till Södra stambanan. I söder utökades området för att kunna möjliggöra tänkbara anslutningar till fyrspårsutbyggnaden mellan Lund-Arlöv. Utökningen av utredningsområdet gjordes i samband med samråd 2 sommaren 2020, men har påverkat tidplanen även efter det när allt material kopplat till utökningen har arbetats in i utredningen.
  • Trafikverket har valt att utmana sina systemkrav (krav för hur järnvägen och anläggningen ska utformas) vilket krävde en särskild utredning som påverkade tidplanen. Mer information om detta presenteras under hösten 2021.
  • I september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. För att de styrande i kommuner och region ska ha rätt förutsättningar att yttra sig har Trafikverket därför valt att förlägga samråd 4 till efter årsskiftet 2022 då fullmäktige och regionens/kommunernas nämnder har tillträtt.

Mer information om samråd 4 hittar du på Trafikverkets webbplats.

Infrastrukturprojekt och utredningar på vår webbplats

Vad är ett samråd?

Under samråden tar Trafikverket in synpunkter och kunskap från kommuner, organisationer, allmänheten med flera. Samråden är en viktig del i den demokratiska processen och ger Trafikverket möjlighet att få in kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen.

Uppdaterad:

Dela sidan: