Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nominerade till medarbetarpriset Lyssna utsedda

Det har varit ett år utan dess like. Med massor av engagemang, smarta idéer och goda insatser bland våra medarbetare. För att hylla några av dem efterlystes före sommaren kandidater till Lunds kommuns medarbetarpriser. Nu är de nominerade till medarbetarpriset Lyssna utsedda, vinnaren utses i oktober.

Medarbetarpriset Lyssna delas ut till en eller en grupp medarbetare som nyfiket lyssnar på influenser utifrån och har tagit in lösningar till Lunds kommun utifrån.

Årets nominerade

Digital Träffpunkten på vård- och omsorgsförvaltningen

Medarbetarna har med nyfikenhet, glädje och mod byggt upp den Digitala träffpunkten som skapat en känsla av gemenskap och motverkat ofrivillig ensamhet under pandemin. Besökarna har kunnat delta digitalt vid en uppsjö av aktiviteter såsom stadsvandringar, träningspass, musikquiz och föreläsningar.

Annika Landfors, tillståndschef på tillståndsenheten

Under pandemin har Annika kombinerat lagreglerad myndighetsutövning med ett förhållningssätt till restaurangnäringen som präglats av långtgående service, lyhördhet och omsorg. Med stor skicklighet och kompetens har hon gjort tolkningar av nationella bestämmelser som både varit korrekta, bidragit till minskad smittspridning och varit uppskattade av krögarna.

Annelie Thögesen, utvecklingsstrateg på serviceförvaltningen

Annelie blickar nyfiket ut mot omvärlden och ger markentreprenad goda och värdefulla inspel utifrån som bidrar till verksamhetens utveckling. Hon överför även sin kunskap mellan förvaltningens olika affärsområden och effektiviserar bland annat arbetet med det ISO-certifierande kvalitetsledningssystemet samt arbetar föredömligt med innovationer och utrullningen av Idébanken.

Om priserna

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB. Både medborgare och anställda har varit med och nominerat kandidater.

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Nominerade till medarbetarpriset Lära utsedda

Nominerade till medarbetarpriset Leda utsedda

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: