Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nominerade till medarbetarpriset Leda utsedda

Det har varit ett år utan dess like. Med massor av engagemang, smarta idéer och goda insatser bland våra medarbetare. För att hylla några av dem efterlystes före sommaren kandidater till Lunds kommuns medarbetarpriser. Nu är de nominerade till medarbetarpriset Leda utsedda, vinnaren utses i oktober.

Medarbetarpriset Leda delas ut till årets ledare, en medarbetare eller chef som förenar mod och handlingskraft med att verka tillsammans med andra.

Årets nominerade

Susanna Schönauer, enhetschef på Nibblegården, vård- och omsorgsförvaltningen

Susanna är en mycket uppskattad chef och har förmåga att förena ett motiverande och varmt ledarskap med brukarfokus, förbättringsarbete och resultatorientering. Under de prövande förutsättningar som pandemin inneburit har hon spridit arbetsglädje och skapat trygghet bland såväl brukare som medarbetare.

Anna Olofsson, teamchef på LKF

Med mod och stort hjärta har Anna, trots ett mycket prövande år, visat på ett outtröttligt driv och engagemang. Anna har på kort tid lyckats skapa ett vinnande team med mycket arbetsglädje och förbättrat samarbete. Att som ny chef, och i en ny bransch, lyckas åstadkomma en så pass stor utveckling som hon har gjort är imponerande.

Fredrik Aldefors, enhetschef på Renhållningsverket

Fredrik ses som en riktigt bra chef som verkar i vardagen med stort hjärta, humor och kloka idéer som han också genomför. Fredrik har bland annat visat prov på gott ledarskap när han inkluderat medarbetarna på ett konstruktivt sätt i arbetet med att utveckla verksamhetens logistiska flöden.

Om priserna

Medarbetarpriserna infördes 2020 för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av resurserna i Lunds kommun och de helägda bolagen Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF), Lunds parkerings AB (LKP) samt Visit Lund AB. Både medborgare och anställda har varit med och nominerat kandidater.

Totalt delas sex olika priser ut som tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Mer information om medarbetarpriserna och andra priser Lunds kommun delar ut

Uppdaterad:

Dela sidan: