Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Två miljoner extra till föreningslivet i höst

Illustration av en pensel, tennisrack och noter.

Igår beslutade kultur- och fritidsnämnden hur kommunens extra föreningsstöd, för att lindra effekterna av pandemin, ska fördelas, samt vilka som kan ansöka. Föreningarna kan söka stöd från och med den 4 oktober.

I april beslutade kommunstyrelsen att avsätta ytterligare 2 miljoner kronor i kompensationsstöd till Lunds föreningsliv, för att lindra konsekvenser av pandemin. Konsekvenser så som minskade intäkter av inställda evenemang och arrangemang samt minskat medlemsantal. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 23 september fastställdes kriterierna för vad man kan söka stöd för, samt vilka föreningar som kan söka.

Under perioden 4 oktober - 31 oktober kan alla bidragsberättigade föreningar i Lunds kommun, som kan påvisa ekonomiska förluster i samband med pandemin under januari – september 2021, ansöka om kompensationsstöd via kommunens hemsida. Även planerade aktiviteter som syftar till att rekrytera föreningsmedlemmar ingår i kriterierna.

Kompensationsstöd 2021

Kompensationsstödet riktar sig till alla bidragsberättigade föreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, som kan påvisa ekonomiska förluster i samband med coronapandemin under perioden 1 januari – 30 september 2021. I stödet föreslås även framåtriktat bidrag för aktiviteter som syftar till att rekrytera föreningsmedlemmar.

Följande kriterier föreslås för kompensationsbidraget 2021:

Kriterier för kompensationsstöd:

  • Bidragsberättigade föreningar med säte i Lunds kommun som har varit verksamma i minst 1 år.
  • Föreningar kan söka stöd om verksamheten omfattas av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
  • Föreningar kan söka stöd för uteblivna intäkter när evenemang och arrangemang har ställts in.
  • Föreningar kan söka stöd för merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang och arrangemang eller verksamhet har ställts in eller reducerats i omfattning.
  • Föreningar kan söka stöd för merkostnader till följd av Folkhälsomyndighetens restriktioner som inte kunnat undvikas för arrangemang som har genomförts under perioden.
  • Föreningar kan söka stöd för merkostnader relaterade till insatser som innefattar medlemsrekrytering, exempelvis prova på aktiviteter, som genomförts under perioden eller för planerade aktiviteter under hösten 2021.

Föreningar kan inte söka stöd för:

  • Ersättning för lön eller arvode.
  • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
  • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott.
  • Uteblivna intäkter eller merkostnader som redan kompenserats genom ekonomiskt stöd från kommun, region eller annan aktör.

Till ansökan och ytterligare information om kompensationsbidraget

Uppdaterad:

Dela sidan: