Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Höje å vattenråd firar 30 år

Höje å

För 30 år sedan startade ett samarbete mellan Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner för att förbättra vattenkvalitén i Höje å och minska övergödningen i Öresund. Senare anslöt sig även Svedala kommun till projektet. Samarbetet drivs av Höje å vattenråd vilket resulterat i mer än 80 våtmarker och en förbättrad vattenstatus.

De nya våtmarkerna är även ett hem för 2 miljarder småkryp och här häckar 400 fågelpar varje år. Våtmarker binder koldioxid och motverkar klimatförändringarna samtidigt som de minskar risken för översvämningar. Forskning visar även att anlagda våtmarker bidrar till människors livskvalitet då vattenmiljöer upplevs som vackra och varierade samt ger möjlighet till återhämtning och lugn.

Vattenvårdsarbete har sammanfattats i några filmer av naturfotografen Johan Hammar. Filmerna berättar om Höjeåprojektet, som nu har pågått i 30 år, som gör stor skillnad för människor och djur, samt om Höje ås avrinningområde.

Uppdaterad:

Dela sidan: