Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ytterligare ett steg för mötesforum

Planeringsarbetet för mötesforum går vidare, det beslutade igår byggnadsnämnden. Men höjden närmast Klosterkyrkan ska begränsas och de skisser som hittills visats ska omarbetas även när det gäller utformning och volym.

Byggnadsnämnden har under tisdagens möte beslutat att arbetet med ett nytt mötesforum, en kongress, ska gå vidare. Tanken är att mötesforum ska utformas så att det blir en mötesplats även för Lundaborna och inte bara för besökare.

Nämnden valde att inte lyfta fram något särskilt av det de olika arkitektförslag som tagits fram i en arkitekttävling, i stället blev inriktningen att det behövs ett omtag vad gäller utformning, disposition och volymhantering.

Det nya mötesforumet kan variera i höjd, men i förlängningen av Klostergatan ska den nya byggnaden inte vara högre än klosterkyrkans torn. Hela förslaget kommer även bearbetas så att det bättre anpassas till omgivningen än vad tävlingsförslagen har visat. I planarbetet ska man också se hur de äldre delar av den gamla tingsrätten kan bevaras.

I det fortsatta arbetet kommer nu flera delar av kommunen och Skanska vara delaktiga, bland annat för att fördjupa sig i de ekonomiska förutsättningarna och för att arbeta vidare med målsättningen för själva mötesanläggningen. Målet är en attraktiv mötesplats som kan hävda sig i nationella sammanhang.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för kvarteret. Preliminärt kommer det vara klart för samråd under hösten 2022 och då blir det en möjlighet för Lundabor, de som äger angränsade fastigheter och andra intresserade att lämna synpunkter.

Mötesforum i centrala Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: